Rechten en plichten

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten behandelingsovereenkomsten met patiënten, door het ziekenhuis en de daaraan verbonden medisch specialisten. De voorwaarden zijn vastgesteld in overleg met de Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen.

Meer weten?

Download de folder Algemene voorwaarden

 

 

Uw arts moet u goed informeren over uw ziekten en over onderzoeken en behandelingen. Vraag om nadere uitleg als iets niet duidelijk is. Dit betekent dat u na het gesprek met uw arts begrijpt:

 • wat de aard en het doel van het onderzoek is
 • wat uw ziekte inhoudt
 • welke behandelingen mogelijk zijn
 • wat de voor- en nadelen en risico's zijn van de mogelijke onderzoeken en behandelingen
 • wat uw toekomstverwachting is met uw ziekte, met of zonder behandeling
 • welke keuzemogelijkheden u heeft voor onderzoek en behandeling
 • welke leefregels voor u gelden na onderzoek en behandeling

Het is belangrijk dat u alles over uw gezondheid aan uw arts vertelt. Zo kan hij/zij beter vaststellen wat u heeft (diagnose) en een passende behandeling voorstellen.

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan, dan is het van belang dat u het daarmee eens bent. Bespreek daarom al uw vragen en zorgen met uw behandelend arts, vóórdat u het onderzoek of de behandeling krijgt.

Heeft u alle informatie begrepen? En heeft u voor een bepaald onderzoek of behandeling gekozen?
Dan kunt u uw toestemming hiervoor geven aan uw arts, die dit vastlegt in uw dossier. Uw toestemming kunt u ook weer intrekken als u zich bedenkt.

Hoe verloopt uw gesprek met de arts?

Meer informatie over het gesprek met de arts

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Een zorgverlener (bijvoorbeeld uw arts of verpleegkundige) moet rekening houden met uw privacy. Dit betekent dat hij/zij u spreekt, onderzoekt of behandelt zonder dat er anderen bij zijn. Het betekent ook dat het ziekenhuis zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens zoals uw ziekte of adres. Deze gegevens staan bijvoorbeeld in uw medisch dossier en in diverse computerbestanden.

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw behandelingsgegevens inzien, voor zover noodzakelijk. Ook medewerkers op bijvoorbeeld de polikliniek kunnen uw gegevens inzien. Dit is nodig voor de voorbereiding van uw bezoek of de afwerking daarvan. Het personeel van Gelre ziekenhuizen heeft daarom een geheimhoudingsplicht.

Uw zorgverzekeraar ontvangt een specificatie van uw behandeling in Gelre ziekenhuizen. Wilt u niet dat Gelre ziekenhuizen op de zorgnota voor uw zorgverzekeraar vermeldt welke zorgactiviteiten zijn uitgevoerd en voor welke indicatie u add-on (dure) geneesmiddelen gebruikt? Dan kunt u dit kenbaar maken door dit formulier privacyverklaring zorgnota te downloaden, in te vullen en in te leveren bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Meer weten?

U heeft recht om uw medisch dossier te bekijken of om een kopie te ontvangen (tegen betaling). Daarnaast kunt u u schriftelijk verzoeken om gegevens in uw dossier te wijzigen of te vernietigen.

Wilt u inzage of een kopie van uw dossier?

Ligt u in het ziekenhuis?

Dan vraagt u aan uw arts of u uw medisch dossier mag inzien. Aan de verpleegkundige vraagt u of u het verpleegkundig dossier mag inzien. De arts of verpleegkundige kan dan via de computer op de verpleegkamer uw dossier voor u openen en samen met u inzien.
Als u in het ziekenhuis ligt, vraagt u aan uw arts of u uw medisch dossier mag inzien.

Ligt u niet (meer) in het ziekenhuis?

Dan stuurt u een verzoek om inzage of kopie van uw dossier naar afdeling I&T, Centraal Medisch Archief. Dit doet u door:
1. dit formulier ‘verzoek inzage of kopie medisch/ verpleegkundig dossier’ te downloaden en in te vullen
2. een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID) te maken:
    Schrijf schuin door de kopie van uw ID ‘kopie voor Gelre ziekenhuizen’ met de datum erbij en laat het BSN nummer wel zichtbaar (zie www.rijksoverheid.nl, zoekwoord ‘identiteitsbewijs’ en kies ‘voorkom fraude etc.’).

Het ingevulde verzoek en kopie ID stuurt u aan:
 Gelre ziekenhuizen
 t.a.v. Afdeling I&T, Centraal Medisch Archief
 Postbus 9014
 7300 DS  Apeldoorn
Een medewerker van afdeling I&T, Centraal Medisch Archief zorgt dat uw verzoek in behandeling wordt genomen en neemt zo nodig contact met u op over uw dossier.

Wie heeft inzage in uw dossier?

Uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners en medewerkers die daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in (gedeelten van) uw dossier. Wilt u dit niet? Stuur dan een brief aan uw arts waarin u schrijft dat u niet wilt dat anderen dan uw behandelend arts uw dossier kunnen bekijken.

Kosten kopieën dossier 

Voor kopieën van het dossier gelden de volgende tarieven:
- € 0.23 cent per pagina
- minimaal € 4,50 per dossier
- maximaal  € 22,50 per dossier
- Duplicaat radiologie onderzoeken op CD-rom: kostprijs: minimaal € 12,50 tot maximaal € 22,50

Lees ook 'Hoe is uw recht op privacy?'

Een kind heeft net als volwassenen recht op informatie over ziekte, onderzoek en behandeling, aangepast aan zijn bevattingsvermogen. Wat betreft toestemming geven en inzien van het dossier gelden specifieke regels afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst:

 • T/m 11 jaar: alleen ouders geven toestemming en hebben recht op inzage in het dossier.
 • 12 t/m 15 jaar: zowel het kind als de ouders geven toestemming en hebben beiden recht op inzage in het dossier.
 • Vanaf 16 jaar: kinderen geven zelfstandig toestemming en hebben zelf recht op inzage in het dossier. Ouders hebben dan alleen recht op informatie, toestemming en inzage als hun kind dat goed vindt.

U heeft een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis als u in het ziekenhuis onder behandeling bent. Gelre ziekenhuizen en de daaraan verbonden artsen kunnen uw behandelingsovereenkomst eenzijdig opzeggen of opschorten.

Dit gebeurt als u zich, ook na waarschuwing, onbehoorlijk of onheus blijft gedragen tegen het ziekenhuis, haar (vrijwillige) medewerkers of tegen medepatiënten en/of hun bezoek. Ook gebeurt dit als u geen inlichtingen verschaft, geheel geen medewerking verleent aan uw behandeling of niet voldoet aan uw betalingsverplichting (wanbetaling). De arts zorgt dan voor overdracht naar een andere zorgverlener.

Op noodhulp blijft u altijd recht houden. Andersom kunt ook u eenzijdig de behandelingsovereenkomst opzeggen.

Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 • U informeert de zorgverlener duidelijk en volledig over uw gezondheidstoestand.
 • U werkt mee aan de afgesproken behandeling.
 • U voldoet aan de betalingsverplichting.
 • U heeft uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) bij u.
 • U beschikt over een zorgverzekering.

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Meer weten...