Revalidatie bij MS

Indien nodig, zal de neuroloog of andere arts u doorverwijzen naar de revalidatiearts. Revalidatiegeneeskunde houdt zich bezig met de gevolgen van chronische ziekten, in dit geval de MS.

De gevolgen van de MS kunnen zich uiten op het gebied van functies (eigenschappen van het lichaam; bijvoorbeeld conditie, bewegingsmogelijkheden of denkvermogens), op het gebied van activiteiten (bijvoorbeeld lopen, praten, zelfverzorging) en participatie (uw rol in de maatschappij; bijvoorbeeld werk, gezinsleven, sociaal leven).

Na verwijzing word u uitgenodigd voor een gesprek met de revalidatiearts. In dit gesprek zullen uw klachten en de gevolgen daarvan op de bovenstaande gebieden aan de orde komen. Na dit gesprek en een lichamelijk onderzoek, bestaand uit een orienterend neurologisch onderzoek en onderzoek naar de bewegingsvaardigheden, zal samen met u een behandelplan worden gemaakt. De inhoud van dit plan hangt onder andere af van de hulpvraag die u heeft voor de revalidatie.

Afhankelijk van de problematiek kan voor verschillende manieren van behandelen gekozen worden. Bij een enkelvoudig probleem kan worden gekozen voor enkelvoudige therapie in de eerste lijn. Hiermee worden de therapeuten (fysiotherapie, ergotherapie en dergelijke) in een praktijk bedoeld. De revalidatiearts kan de behandeling eventueel ondersteunen met medicatie, schoenaanpassingen of orthesen (spalken) die het lopen ondersteunen.

Als de problemen zo complex zijn en er in alle drie gebieden ernstige problemen zijn, kunt u worden aangemeld voor revalidatiebehandeling. De revalidatieartsen in Gelre ziekenhuizen en het Deventer Ziekenhuis zijn gedetacheerd vanuit ViaReva, centrum voor revalidatie in Apeldoorn. Er zijn poliklinische revalidatieteams van ViaReva in het Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen en op de ViaReva hoofdlocatie in Apeldoorn. Op de hoofdlocatie in Apeldoorn is ook mogelijheid voor klinische opname voor revalidatie. Als er voorkeur is voor revalidatie in een ander revalidatiecentrum, is dit uiteraard bespreekbaar.

In een revalidatieprogramma werkt u samen met de therapeuten aan uw problemen. Een gemiddeld revalidatieprogramma neemt twee a drie dagdelen per week in beslag en duurt drie a vier maanden. Dit hangt af van de revalidatiedoelen die worden gesteld en de snelheid waarmee deze worden gehaald. De therapeuten werken onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts en regelmatig vinden er tijdens het programma teambesprekingen plaats waarin de voortgang ge-evalueerd wordt en de doelen voor de volgende periode worden vastgesteld.

Als u hiervoor in aanmerking komt, biedt revalidatiecentrum ViaReva in Deventer de mogelijkheid om een specifiek revalidatieprogramma te volgen voor mensen met MS

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten