Botopbouw als voorbereiding bij tandwortel implantaten

Uw tandarts heeft u verwezen naar de kaakchirurgie voor een botopbouw. Hiermee bereiden we uw kaak voor op het plaatsen van implantaten.

Wanneer een tand of kies wordt verwijderd, verandert de vorm van uw kaak. De kaak wordt na enkele maanden vaak smaller en lager. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om direct een implantaat te plaatsen.

Als er onvoldoende bot aanwezig is, dan beginnen we met botopbouw voordat we het implantaat plaatsen. Uw kaak kan worden verbreed en/of verhoogd. Soms is het ook nodig om de bodem van de neusbijholte op te vullen met bot.

Hoe verloopt uw eerste afspraak?

 • Wanneer u zich meldt voor uw eerste afspraak op onze polikliniek, dan bekijken we eerst uw verwijsbrief. Deze heeft u gekregen van uw tandarts of andere specialist. 
 • Vervolgens maken we zo nodig een röntgenfoto die de hoogte en dikte van het bot in de kaak laat zien. Daarnaast letten we op het verloop van gevoelszenuwen en de neusbijholte.
 • Tijdens deze afspraak bespreekt de kaakchirurg met u de mogelijkheden van een botopbouw. Hij vertelt hoe de procedure in zijn werk gaat en onderzoekt de conditie van uw gebit, het tandvlees en uw algemene gezondheid.
 • Bedenkt u vooraf of u de behandeling onder plaatselijke verdoving wilt ondergaan of liever onder algehele narcose. Dit kunt u tijdens uw eerste bezoek met uw kaakchirurg bespreken.

Hoe verloopt de behandelingen?

1- Behandeling met bot uit de mond

Gaan we een of twee tanden/kiezen vervangen door een implantaat en is er onvoldoende bot aanwezig om het implantaat direct te plaatsen? Dan kan het bottransplantaat vaak uit uw mond worden genomen bijvoorbeeld uit de regio van de verstandskies of de kinstreek.

 • Vóór de behandeling geeft de kaakchirurg u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt er voor dat de behandeling pijnloos verloopt.
 • U krijgt een laken over uw borst en uw ogen dat u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij steriel kunnen werken.
 • Wanneer de verdoving is getest, beginnen we met het aan de kant schuiven van tandvlees op de plaats waar de vorm van de kaak wordt hersteld.
 • Vervolgens maken we de kaak schoon en bereiden we het aanbrengen van extra bot voor.
 • Hierna wordt bot verwijderd achterin uw kaak op de plaats van de verstandskies of eventueel in uw kin. Dit gebeurt met een boortje.
 • Dit bot wordt op maat gemaakt en vastgezet op de nieuwe plaats met een titanium schroefje.
 • Het tandvlees wordt hier overheen gesloten met hechtingen die langzaam vanzelf oplossen.
 • Deze behandeling duurt ongeveer drie kwartier.

2- Behandeling in narcose met bot uit de bekkenkam

Mist u veel meer tanden en kiezen, bijvoorbeeld bij een volledige bovenprothese? Dan kan het zijn dat we geen hoeveelheid bot uit uw mond kunnen halen. In dat geval kan de kaakchirurg uw kaak herstellen met een blokje bot uit uw bekkenkam. Deze behandeling vindt altijd onder narcose plaats en daarna blijft u een nacht op de verpleegafdeling

 • Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op afdeling Chirurgie.
 • Allereerst krijgt u een narcose.
 • Vervolgens verwijderen we een stukje bot van 4 bij 5 cm uit uw bekkenkam.
 • In uw mond wordt vervolgens het tandvlees opzij geschoven op de plaats waar het bot aangebracht wordt.
 • Als er implantaten zijn gepland in het gebied onder de neusbijholte, maken we een luikje naar de neusbijholte en wordt het slijmvlies dat de neusbijholte bekleed aan de kant geschoven.
 • Onder het slijmvlies wordt het geoogste bot dan ook voor een deel aangebracht. Zo nodig wordt de kaak breder gemaakt of zelfs iets hoger.
 • Het tandvlees wordt dan weer terug gelegd en vastgehecht met hechtingen die langzaam vanzelf oplossen.
 • Deze behandeling duurt ongeveer 3 uur.
 • U mag gelijk voorzichtig lopen, maar de wond in de bekkenkam kan wel pijnklachten veroorzaken. Hiervoor schrijft uw kaakchirurg pijnstillers voor.

Na de behandeling

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt en daarna kunt u napijn krijgen. We adviseren u daarom om voordat de verdoving is uitgewerkt al een eerste pijnstiller te nemen. U krijgt hiervoor instructie van de kaakchirurg en doktersassistent. Vaak krijgt u ook een recept mee.

Ook moet u uw mond spoelen. U start hiermee met het voorgeschreven mondspoelmiddel op de dag na uw behandeling.
Zwelling en pijn zijn kunnen bij deze behandeling optreden en zorgen er voor dat u uw eventuele bovengebit waarschijnlijk de eerste week niet kunt dragen. Bij een plaatselijke botopbouw is zwelling vaak veel geringer en merkt u hier minder van.

Door de behandeling kan uw wang of lip een beetje gaan zwellen. Deze zwelling is na 2 dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Het koelen van de wangen voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

Verdere verzorging thuis

 • Voor de verzorging van het gehechte tandvlees gebruikt u het voorgeschreven mondspoelmiddel.
 • De eerste 2 weken kunt u het beste zachte voeding gebruiken om het aangebrachte bot onder het tandvlees zo min mogelijk te belasten.
 • Als u rookt is het beter om de eerste 2 weken niet te roken, omdat de hete rook de wondgenezing verstoort en het vastgroeien van het aangebrachte bot negatief beïnvloed.

Nacontrole

Twee weken na het aanbrengen van de botopbouw komt u voor controle op de polikliniek. We verwijderen dan de eventueel nog aanwezige hechtingen en maken een röntgenfoto. Uw kaakchirurg bespreekt deze foto met u en laat u zien waar het bot is aangebracht en vastgezet. Als het nodig is, dan passen we voor u uw gebitsprothese weer aan zodat u dat kunt dragen.

Drie tot vijf maanden na het aanbrengen van de botopbouw (dit is afhankelijk van de plaats in de mond en de hoeveelheid aangebracht bot) is het ingroeien van de botopbouw klaar. Op dat moment worden de aanwezige schroefjes verwijderd uit de kaak. Nu is uw kaak klaar voor het aanbrengen van implantaten.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten