Nierziekten

Onze nieren zijn complexe organen die meerdere belangrijke taken hebben in ons lichaam. Zo maken ze hormonen die nodig zijn voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes, voor het juiste kalkgehalte van de botten en voor het reguleren van de bloeddruk. Maar de belangrijkste functie van de nieren is het verwijderen van afvalstoffen en van vocht uit het bloed. Als dat niet meer voldoende lukt, is er sprake van nierinsufficiëntie. Dat kan plotseling ontstaan (acuut) of langzaam en sluipend (chronisch). Nierinsufficiëntie is een ernstige aandoening.

Ons land telt zo’n 240 kinderen tussen 0 en 18 jaar die geen ‘eigen’ werkende nieren hebben. Jaarlijks komen daar ongeveer 30 kinderen bij. Een slechte nierfunctie bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben: een aangeboren afwijking, terugstromen van urine (reflux), steeds terugkerende nier- of nierbekkenontsteking, cystennieren, of een ernstige nierfilterontsteking (chronische glomerulonefritis of HUS).

Van alle nierzieke kinderen krijgt 30% een dialysebehandeling. De andere 70% heeft een donornier. Soms krijgen kinderen gelukkig al een donornier voordat dialyse nodig is. Maar een nierziekte blijft, ook met een donornier, altijd invloed hebben op het leven van een nierpatiënt. En op dat van hun ouders, broers en zussen.

Een acute nierinsufficiëntie

Bij acute nierinsufficiëntie zijn de nieren plotseling niet meer voldoende in staat de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Acute nierinsufficiëntie kan het gevolg zijn van te weinig aanvoer van bloed na bloedverlies door een grote bloeding ergens anders in het lichaam. Doordat de druk in de nieren wegvalt, kunnen de 1 miljoen nierfiltertjes hun werk niet meer goed doen
  2. Het filtersysteem van de nieren kan ook beschadigd raken als gevolg van een infectie of een auto-immuunziekte. Bij een auto-immuunziekte richt het afweersysteem zich tegen cellen van het eigen lichaam, in dit geval tegen de cellen van de nierfilters
  3. Wanneer de nieren de geproduceerde urine niet af kunnen voeren, ontstaat stuwing. Ook dat is een oorzaak van nierschade. Stuwing ontstaat door nierstenen of een tumor in de urinewegen

Soms herstellen de nieren zich weer na acute insufficiëntie, maar het kan ook voorkomen dat de schade blijvend is of erger wordt. Dan is er sprake van chronische nierinsufficiëntie.

Chronische nierinsufficiëntie

Bij chronische nierinsufficiëntie werken de nieren onvoldoende en is er geen uitzicht op herstel. Dit kan het gevolg zijn van acute nierinsufficiëntie. Maar ook hoge bloeddruk, diabetes of aangeboren afwijkingen van de nieren zijn oorzaken van chronische nierinsufficiëntie. Beschadigd nierweefsel kan zich niet herstellen en daarom is het belangrijk oorzaken van nierziekten zo goed mogelijk te behandelen. Daarnaast wordt met medicijnen en een dieet geprobeerd de nierfunctie zo lang mogelijk te behouden.

Doordat de nieren een enorme reservecapaciteit hebben, duurt het soms jaren voordat chronische nierinsufficiëntie aan het licht komt. De nierfunctie kan zo ver teruglopen dat dialyse noodzakelijk wordt. Omdat dit grote gevolgen heeft voor iemand’s leven is opsporing van nierschade in een zo vroeg mogelijk stadium van het grootste belang. Een van de eerste verschijnselen is eiwit in de urine. In een later stadium veroorzaken ophoping van afvalstoffen in het lichaam misselijkheid en verminderde eetlust. Zonder niervervangende behandeling in de vorm van dialyse zou dit uiteindelijk tot de dood leiden.

Oorzaken van acute en chronische nierinsufficiëntie

De meest voorkomende oorzaken van nierinsufficiëntie staan in onderstaande lijst. Klik op de naam van een ziekte voor meer informatie over de belangrijkste symptomen, de vooruitzichten en de behandeling. De lijst is echter niet volledig. Soms wordt verwezen naar een andere website. Uitgebreide informatie over nierkanker kunt u vinden op de website van KWF Kankerbestrijding en van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten