Dwarslaesie

Een dwarslaesie is het gevolg van schade aan het ruggenmerg. Deze schade kan ontstaan door een ongeval, maar ook bijvoorbeeld door een infectie, ontsteking, tumor of problemen met de bloedvoorziening van het ruggenmerg.

Wat is een dwarslaesie?

Dwarslaesie wordt gedefinieerd als uitval van: motoriek (gebruik van spieren), gevoelsstoornissen en autonome functie onder een bepaald niveau op het ruggenmerg. Met 'autonome functie' worden functies als o.a. blaas- /darmfunctie en temperatuursregeling bedoeld.

De mate van uitval die patiënten ervaren wordt bepaald door het niveau van de schade in het ruggenmerg en de compleetheid van de laesie.
Hoe dichter de schade bij het hoofd zit, des te meer van het lichaam betrokken is bij de dwarslaesie. Bijvoorbeeld bij schade in het ruggenmerg ter hoogte van de nek zal er meestal uitval in de armen en benen zijn. Zit de schade lager in de rug, dan zijn alleen de benen betrokken.
Met de compleetheid van de dwarslaesie wordt de mate van schade aan het ruggenmerg bedoeld. Is het ruggenmerg op het laesieniveau compleet beschadigd? Dan is er beneden het niveau geen bewegingsmogelijkheid en geen gevoel.
Er zijn echter ook dwarslaesiebeelden waarbij het ruggenmerg niet geheel beschadigd is en waarbij signalen nog wel kunnen worden doorgegeven. Afhankelijk van de mate van schade kunnen patiënten nog wel gevoel waarnemen en/of bewegen beneden het laesieniveau en bij weinig schade kan een dwarslaesiepatiënt ook weer (leren) lopen.
De compleetheid van de laesie wordt vastgesteld door een nauwkeurig lichamelijk onderzoek van kracht en gevoel, dit gebeurt vaak door de revalidatiearts.

Hoe verloopt herstel van een dwarslaesie?

Het natuurlijk herstel na een dwarslaesie is lastig te voorspellen en hangt af van de compleetheid en van de oorzaak van de laesie. Bij een complete dwarslaesie is er weinig kans op herstel, bij incomplete laesies is de kans groter.
Als de oorzaak van de dwarslaesie kan worden behandeld, dan is de kans op herstel ook groter.
Het hebben van een dwarslaesie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt en de meeste patiënten met een dwarslaesie komen dan ook met de revalidatiearts in contact.
De revalidatiearts maakt door middel van een vraaggesprek een inschatting van het dagelijks functioneren voor het ontstaan van de dwarslaesie en van de beperkingen die er nu zijn. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, onder andere om de compleetheid van de dwarslaesie vast te stellen.
In overleg met de patiënt wordt een bestemming voor verdere revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis bepaald. Verder blijft de revalidatiearts tot het ontslag betrokken om complicaties te voorkomen en om de patiënt in een optimale situatie met ontslag te laten gaan.

Behandeling in revalidatiecentrum

Vaak liggen patiënten met een dwarslaesie in het ziekenhuis op de verpleegafdeling en zullen zij vanaf de verpleegafdeling worden overgeplaatst naar een verpleegafdeling in het revalidatiecentrum. Als de patiënt tijdens de revalidatie zover is dat hij/zij naar huis kan, gaat de revalidatie vaak nog poliklinisch verder.
De revalidatie is gericht op het trainen van bewegingsmogelijkheden als dit mogelijk is. Maar als er beperkingen (blijven) bestaan, wordt de patiënt geleerd om hiermee om te gaan. Verder wordt de revalidant aangeleerd hoe hij/zij samen met het revalidatieteam complicaties zoals doorligplekken of spasticiteit kan voorkomen.

Dwarslaesierevalidatie is gespecialiseerde revalidatie en wordt niet in alle revalidatiecentra in Nederland gedaan. Patiënten met een recent ontstane dwarslaesie worden doorverwezen naar een revalidatiecentrum buiten de regio. De dichtstbijzijnde revalidatiecentra met een gespecialiseerde dwarslaesieafdeling zijn het Roessingh in Enschede en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten