Verpleegkundige AdviesRaad

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) is een adviesorgaan dat (on)gevraagd advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur, de directie, het management en aan diverse werkgroepen. De VAR is onafhankelijk en representeert de verpleegkundige beroepsgroep op beleidsniveau. Zij luistert naar wat verpleegkundigen willen, hoe zij het beste hun beroep kunnen uitoefenen en onder welke omstandigheden dit het meest efficiënt kan gebeuren.

Doelstelling van de VAR

Binnen Gelre ziekenhuizen bewaakt en bevordert de VAR de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening en professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Voorbeelden van onderwerpen waar de VAR zich mee bezighoudt zijn onder andere:

 • patiëntveiligheid en zorgkwaliteit
 • beroepsprofielen
 • meer tijd voor de patiënt
 • veilig incidenten melden
 • medisch team work
 • calamiteitencommissie
 • klachtencommissie
 • BIG registratie verpleegkundige beroepsgroep
 • visievorming
 • electronisch verpleegkundig patientendossier
 • verpleegkundige ontwikkeldagen
 • reshuffeling

Samenstelling van de VAR

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris en 10 verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen Gelre ziekenhuizen. Zij komen één keer per maand bij elkaar om actuele zaken te bespreken, adviezen te formuleren en te discussiëren over alles wat belangrijk is voor het uitvoeren van het beroep.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Meer weten...