Giften en donaties

Gelre ziekenhuizen heeft een beleid ten aanzien van sponsoring, fondsen en giften. Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan (groepen) patiënten van Gelre ziekenhuizen en in het bijzonder aan de service voor patiënten. Gelre ziekenhuizen is van mening dat de primaire zorg niet van sponsorgelden afhankelijk mag zijn.

Sponsoring en fondsen

Wilt u als bedrijf of fonds meer weten over het sponsor- en fondsenbeleid van Gelre ziekenhuizen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: communicatie@gelre.nl

Giften en donaties

Wilt u een gift of donaties schenken aan Gelre ziekenhuizen dan kunt u dit via de Stichtingen Vrienden doen: