Jaarverslag 2017: Verdere versterking oncologische zorg Gelre ziekenhuizen

De verdere versterking van de oncologische zorg was voor Gelre ziekenhuizen een van de hoogtepunten van 2017. Dat staat in het jaarverslag over 2017 dat het ziekenhuis vandaag publiceert. Nauwe samenwerking met regionale en academische ziekenhuizen zorgt ervoor dat oncologiepatiënten voor hoogwaardige specialistische zorg steeds vaker gewoon in hun eigen ziekenhuis terecht kunnen.


De Nederlandse gezondheidszorg staat voor een belangrijk vraagstuk: hoe houden we de kwaliteit van zorg voor patiënten hoog, toegankelijk én betaalbaar. Om hier invulling aan te geven heeft Gelre ziekenhuizen in 2017 ingezet op samenwerken als middel om efficiënt met kennis en middelen om te gaan en tevens de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. In 2016 werd het Regionaal Oncologisch Netwerk opgericht, een samenwerkingsverband tussen Gelre ziekenhuizen en het Zwolse Isala. Binnen dit netwerk wordt kennis uitgewisseld met betrekking tot specifieke vormen van kanker. Michel Galjee, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gelre: “Bovendien hebben we specifieke oncologische behandelingen geconcentreerd op één plek. De oncologische alvleesklier-, galweg- en leverchirurgie gebeurt alleen in Zwolle en de slokdarm- en maagchirurgie alleen in Apeldoorn. Zo is de patiënt verzekerd van de beste zorg. Want een specialistisch team dat een specifieke ingreep heel vaak doet, wordt beter in zijn werk. De samenwerking gaat zo ver dat artsen van het Gelre ook in het Isala opereren en vice versa.”

Sfeer van ambitie
Gelre ziekenhuizen is een ziekenhuisorganisatie met locaties in Apeldoorn en Zutphen en poliklinieken in Lochem, Epe en Dieren. In 2017 is Gelre opnieuw erkend als topklinisch ziekenhuis. Een prachtige waardering voor goede en patiëntvriendelijke zorg, wetenschappelijk onderzoek en de bijdrage die wordt geleverd aan het opleiden van toekomstige medisch specialisten. Michel Galjee: “De criteria voor deze erkenning die de auditoren hebben getoetst, zijn streng. Er heerst hier een sfeer van ambitie. Daar hebben we complimenten voor gekregen. Over ons medisch teamwork bijvoorbeeld, een werkwijze in de zorg voor patiënten waarbij regie, samenwerken en communicatie centraal staan. Ook voor het wetenschappelijk onderzoek bij oudere patiënten die een operatie moeten ondergaan was veel lof.”

Over de IJssel
In 2017 vond niet alleen versterking van de samenwerking met andere zorgaanbieders plaats. Ook stond 2017 in het teken van het intensiveren van de samenwerking tussen de twee (hoofd)locaties van Gelre in Apeldoorn en Zutphen. “Voorheen leverden we op beide locaties veel dezelfde zorg”, licht Michel Galjee toe. “Onder de noemer ‘werken over de IJssel’ stemmen we de zorg die op beide locaties geboden wordt, nu beter op elkaar af. Door de aanwezigheid van hoogwaardige en moderne infrastructuur in Apeldoorn, wordt complexe zorg in toenemende mate daar geconcentreerd. De kwaliteit van de zorg neemt daardoor verder toe. De borstkankerchirurgie is hier een goed voorbeeld van. In 2017 werd deze zorg geconcentreerd in Apeldoorn, waarbij de voor- en nazorg op beide locaties en dus zo dicht mogelijk bij huis aangeboden blijft. Wat minder complexe en veelal goed planbare basiszorg, organiseren we in Zutphen. Zo zijn liesbreuk- en galblaasoperaties in 2017 geconcentreerd in Zutphen.”

Veel energie is in 2017 ook uit gegaan naar het optimaliseren van de intensieve zorg. Intussen is er sprake van één Gelre-brede afdeling intensieve zorg, onder één leiding en met intensivisten en IC-verpleegkundigen die zowel in Apeldoorn als Zutphen inzetbaar zijn. Michel Galjee: “We organiseren onze IC-zorg zo dat deze op beide locaties voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor IC-zorg.”

Financieel solide
Financieel werd 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Een marge van ongeveer 1% van de totale bedrijfsopbrengsten. Michel Galjee: “Het huishoudboekje moet kloppen, ook in een ziekenhuis. Dagelijks kijken we of we zorg slimmer en beter kunnen organiseren waardoor we blijvend kunnen investeren in ons ziekenhuis. Zo kunnen we kwalitatief goede specialistische zorg blijven bieden aan inwoners van onze regio.”

Het jaarbericht 2017 van Gelre staat op: www.gelreziekenhuizen.nl/Jaarbericht.

Geplaatst op 4 juni 2018

jaarverslag 2017

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten