Onze STZ-status

Gelre ziekenhuizen heeft een STZ-status. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Een dertigtal ziekenhuizen in Nederland heeft deze status en werken samen aan betere patiëntenzorg.

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. Daarnaast richten zij zich op de kernthema’s innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

Opleidingsziekenhuis

Gelre ziekenhuizen verzorgt de opleidingen van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Hiervoor werken we nauw samen met universitaire medische centra. Dit doen we zowel voor de basisopleiding tot arts als voor de medische vervolgopleidingen. Een paar feiten en cijfers:

  • Wij hebben erkenningen voor achttien medische vervolgopleidingen
  • Voor het UMC Utrecht zijn wij het teaching hospital waar co-assistenten in hun derde jaar alle co-schappen lopen in het kader van hun SUMMA-opleiding (Selective Utrecht Medical MAster
  • Wij beschikken over erkenningen voor verpleegkundige (vervolg)opleidingen en medisch ondersteunende beroepsopleidingen

Meer weten? Kijk dan op www.stz.nl