Sterftecijfers

Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2018 een sterftecijfer van 99. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Wat is de HSMR?

De sterftecijfers worden gemeten aan hand van de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio). Deze HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2018 een sterftecijfer van 99, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 91 - 108. Dit betekent dat de werkelijke sterfte in 2018 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Over de periode van 2016 - 2018 is de HSMR 94 met een betrouwbaarheidsinterval van 90 - 99, dit is significant lager dan het landelijk gemiddelde. De HSMR is een optelsom van sterftecijfers van vijftig diagnosegroepen (SMR’s), die ongeveer 80% van de ziekenhuissterfte veroorzaken.

Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval bestaat uit twee cijfers: een ondergrens en een bovengrens. Liggen deze cijfers beide onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen (significant) onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis bovengemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde. Als de twee cijfers van het betrouwbaarheidsinterval ver uit elkaar liggen, dan is het sterftecijfer minder bruikbaar.

Wat is de SMR?

Een Standardized Mortality Ratio (SMR) is vergelijkbaar met de HSMR, alleen dan per diagnosegroep. De SMR geeft de verhouding aan van de werkelijke (waargenomen) sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte voor een bepaalde diagnosegroep. De SMR-cijfers worden over drie jaar (2016 - 2018) weergegeven in verband met de lage aantallen.


In 2018 en/of in de driejaarsperiode 2016 - 2018 is bij de volgende (hoofdclusters van) diagnosegroepen en/of patiëntengroepen de sterfte in Gelre ziekenhuizen significant lager dan het landelijk gemiddelde:

  • Nieuwvormingen (hoofdcluster)
  • Letsel en vergiftiging (hoofdcluster)
  • Sepsis (behalve tijdens bevalling) (2)
  • Metastasen
  • Leeftijdscategorie 45-64 jaar
  • Vrouwen
  • Acute opnamen

In 2018 en/of in de driejaarsperiode 2016- 2018 is bij geen enkele specifieke diagnosegroep de sterfte in de Gelre ziekenhuizen significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier de volledige HSMR-rapportage over de sterftecijfers van Gelre ziekenhuizen.

Vergelijken is moeilijk

Gelre ziekenhuizen is van mening dat HSMR vooralsnog geen goede maat is om kwaliteit van zorg in uit te drukken of voor onderlinge vergelijking. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de HSMR op een aantal factoren onvoldoende corrigeert, bijvoorbeeld op heropnames, bijzondere patiëntenkenmerken, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen. Bovendien registreert niet elk ziekenhuis op dezelfde wijze. Wij vinden het belangrijk om te weten of we lessen kunnen trekken uit dossiers van overleden patiënten. Een commissie van Gelre ziekenhuizen maakt daarom op systematische wijze een analyse van dossiers van overleden patiënten in het ziekenhuis. Waar nodig worden op basis van deze analyses het beleid en de protocollen aangepast.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten