Symposium Nazorg oncologie, een toekomstperspectief

Het aantal oncologiepatiënten stijgt, de levensverwachting neemt toe en de ziekte krijgt meer de vorm van een chronische ziekte. Steeds meer mensen genezen van kanker, dankzij succesvolle behandelingen. Voor vrijwel alle soorten kanker stegen de overlevingskansen de afgelopen decennia. Tegenwoordig is meer dan de helft van de patiënten tien jaar nadat de diagnose kanker voor het eerst is gesteld, nog in leven.

Dit resulteert in drie ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de eerste lijn:

  1. Nacontroles kunnen en hoeven niet altijd door een medisch specialist uitgevoerd te worden, maar kunnen in de eerste lijn uitgevoerd of gecoördineerd worden.
  2. Steeds meer kankerpatiënten krijgen, soms jaren na afloop van hun behandeling, te maken met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling ervan. De eerste lijn is vaak de plaats waar deze patiënten met hun klachten terechtkomen.
  3. Kankerpatiënten verblijven het grootste deel van het ziekteproces thuis. Hierbij zullen zij met zorgvragen een beroep doen op de eerste lijn.

Om aan te sluiten op deze veranderingen en de zorg dichter bij huis te organiseren, zijn er in Apeldoorn en omgeving zes oncologienetwerken op wijkniveau gestart. De netwerken bestaan uit eerstelijnszorgverleners die samen de zorg rondom de patiënt integraal en dichtbij – in de eigen buurt – willen organiseren. Disciplines die vertegenwoordigd zijn in de netwerken:  fysiotherapie, wijkverpleging, huisartsenzorg, voeding, GGZ, ergotherapie en farmacie. Maar ook anderen, zoals huidtherapie, coaches – sluiten zich aan bij het netwerk.

Hoe sluit dit aan op de tweede lijn? Wat kan men aan elkaar hebben? Hoe kan de (na)zorg rondom de patiënt nog beter vorm krijgen?
Doel van dit symposium is om tussen de eerste- en de tweede lijn een brug te slaan, waardoor de zorg voor de patiënt beter aan kan sluiten. Wederzijds kennismaken van de lokale oncologienetwerken en het Oncologisch Centrum van Gelre Apeldoorn.

Wanneer en waar?

14 december 2017, 16.00 - 19.30 uur
Auditorium Gelre Apeldoorn

Meer informatie en aanmelden:

https://www.proscoop.nl/agenda/symposium-nazorg-oncologie-toekomstperspectief-apeldoorn/

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten