Privacy statement

Gelre ziekenhuizen vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Gelre ziekenhuizen dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze online dienstverlening legt Gelre ziekenhuizen gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Gelre ziekenhuizen daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.  Ivm wetgeving is ons beleid aan gepast confrom de handleiding:van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De onderstaande punten zijn uitgevoerd:

  1. IP’s anoniem
  2. Bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  3. Gegevens delen uitgezet

Klikgedrag

Op deze website (www.gelreziekenhuizen.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Gelre ziekenhuizen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van Gelre ziekenhuizen kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Gelre ziekenhuizen en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Gelre ziekenhuizen’ alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Gelre ziekenhuizen, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Gelre ziekenhuizen en andere websites

Op de website van Gelre ziekenhuizen treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Gelre ziekenhuizen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

Gelre ziekenhuizen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Gelre ziekenhuizen toegang hebben tot de gegevens die achterlaat op de website www.gelreziekenhuizen.nl zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Gelre ziekenhuizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Gelre ziekenhuizen adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Gelre ziekenhuizen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: communicatie@gelre.nl

Zie ook de disclaimer

© Copyright Gelre ziekenhuizen 2012

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Meer weten...