Andere medewerkers

Binnen het behandelteam urologische oncologie krijgt u ook te maken met andere medewerkers, dit zijn:

Coördinator urologische oncologie

De coördinator urologische oncologie is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden in uw behandeling. Afhankelijk van de soort vraag kan zij deze zelf beantwoorden of brengt zij u in contact met de urologische oncologieverpleegkundige of uroloog. Daarnaast bewaakt zij het verloop van uw behandelproces.

 • Mw. S. Kroon
 • Mw. K. Roelfsema
 • tel: 055 – 844 68 15
 • b.g.g. bereikbaar via polikliniek Urologie tel: 055 - 581 18 14

Urologische oncologieverpleegkundige

De urologische oncologieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg, voorlichting aan en begeleiding van patiënten met urologische tumoren. Op de polikliniek heeft de urologische oncologieverpleegkundige een eigen spreekuur. De verpleegkundige geeft u voorlichting over de opname, de operatie, de nabehandeling en nazorg. Deze informatie krijgt u ook schriftelijk mee in de vorm van een Patiënten Informatie Map (PIM).

 • Mw. M. Langenbach

Continentieverpleegkundige

De continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg, voorlichting aan en begeleiding van patiënten die tijdens een behandeling van urologische tumoren problemen krijgen met de continentie of een urinestoma krijgen. Op de polikliniek heeft de continentieverpleegkundige een eigen spreekuur.

 • Mw. K. Kremer
 • Mw. I. Pohlmann

Verpleegkundig specialist oncologie en physician assistant

De verpleegkundig specialist oncologie en physician assistant werken op het deelgebied oncologie. Zij verlenen zowel verpleegkundige als medische zorg aan chirurgische, interne, gynaecologische, hematologische, urologische en long patiënten met een oncologische aandoening (kanker). Ze werken nauw samen met de medische specialisten. Bij vragen of onduidelijkheden overleggen zij met uw behandelend specialist. Zij combineren verschillende verpleegkundige handelingen met het uitvoeren van geprotocolleerde en gestandaardiseerde medische handelingen.
Ook brengen ze uw klachten in kaart, doen lichamelijk onderzoek en regelen de onderzoeken die u nodig heeft. Daarnaast geven zij u informatie over behandelingen en geplande onderzoeken. Zij kunnen naast de medisch specialist degene zijn die met u de uitslagen bespreken.

 • Mw. K. Dollenkamp-Eimers
 • Mw. A. Epping
 • Mw. M. van de Ruitenbeek

Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie

De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie begeleidt u als u chemotherapie krijgt en daarvoor onder behandeling bent bij de internist-oncoloog.

 • Mw. L. Elias
 • Mw. M. Langenbach
 • Dhr. J.M. Plette

Andere zorgverleners

Zo nodig worden andere zorgverleners betrokken bij uw behandeling zoals de seksuoloog, diëtist, geestelijk verzorger of maatschappelijk werker.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten