Leverkanker-behandeling

In Gelre ziekenhuizen worden alle patiënten met kanker in de lever en leverkanker in een team van artsen besproken om de beste behandelingsmethode te bepalen. Dit team bestaat uit een radioloog, chirurg, MDL-arts, oncoloog, radiotherapeut en patholoog en gespecialiseerd verpleegkundigen. Om de week is ook een medisch specialist uit het Radboud UMC Nijmegen en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aanwezig.

 

Behandelmethoden

Als er geen uitzaaiingen zijn, is de behandeling gericht op genezing (curatieve behandeling). Het operatief verwijderen van de levertumor is dan de eerste keuze. Deze operatieve behandeling wordt meestal gecombineerd met chemotherapie.
Als uw conditie een operatie niet toelaat of als er bijkomende aandoeningen zijn die het risico op complicaties verhogen, wordt de voorkeur gegeven voor andere behandelvormen van chemotherapie en radiotherapie.
Bij de behandeling van de uitzaaiingen in de lever zijn een aantal factoren van belang zoals de herkomst van de uitzaaiingen, of er uitzaaiingen buiten de lever zijn en de grootte, aantal en ligging van de uitzaaiingen in de lever. Tevens is het van belang of er al een eerdere behandeling heeft plaats gevonden en hoe uw algehele conditie is.
De behandelmethoden op een rijtje zijn:

Operatie

De leveroperatie gaat bij goedaardige en kwaadaardige tumoren in principe op dezelfde manier. Bij kwaadaardige tumoren bepaalt de plaats en het aantal tumoren in de lever of deze operatief verwijderd kunnen worden. Dit kan door het gedeelte van de lever dat de tumor bevat te verwijderen. Soms moet dit in 2 stappen gebeuren waarbij de poortader van het meest aangedane deel van de lever tussendoor wordt dicht gemaakt via een dun slangetje dat via de buik in de poortader naar de lever is ingebracht.
De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Het resterende deel, dat tenminste 30% moet bevatten, heeft voldoende capaciteit om alle functies uit te oefenen. Bovendien kan de lever na de operatie weer aan groeien.
In sommige gevallen is een operatie niet direct mogelijk. In dat geval kan het behandelteam eerst met ander behandelingen, zoals chemotherapie, proberen om de tumor(en) in de lever te verkleinen. Als dit lukt is een operatie misschien wel mogelijk.
Soms wordt een operatie waarbij een deel van de lever wordt verwijderd gecombineerd met een behandeling waarbij we een tumor kapot branden door middel van locale verhitting, zie RFA hierna.

U wordt voor de operatie opgenomen op verpleegafdeling A6. Deze afdeling is gespecialiseerd in de verzorging van patiënten met kanker van het maagdarmstelsel.

Radiofrequente Thermoablatie (RFA)

RFA is het vernietigen van kankercellen door ze te verhitten. Kankercellen worden verhit tot ongeveer 80 graden. Tegen deze temperatuur zijn ze niet bestand, waardoor de cellen afsterven.
Via een soort naald brengt de arts een staafje in de lever. Met behulp van de echobeelden brengt de arts dit staafje tot in de tumor. Vervolgens wordt de hitte via het staafje verspreid en worden de kankercellen vernietigd. Deze behandeling kan ook tijdens een operatie gedaan worden, waarbij we een deel van de lever verwijderen.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met kankerremmende medicijnen. Chemotherapie is een behandeling die niet alleen tumoren in de lever aanpakt, maar ook eventuele tumoren elders in het lichaam. Chemotherapie kan voor een operatie worden gegeven om de tumor(en) kleiner te laten worden zodat ze alsnog operatief worden verwijderd. En chemotherapie kan na een leveroperatie worden gegeven om de kans dat de tumor terugkomt te verkleinen.

Stereotactische radiotherapie of bestraling

Stereotactische radiotherapie wordt ook wel precisiebestraling genoemd. Deze bestraling wordt alleen toegepast als de tumor of tumoren niet met behulp van een operatie te verwijderen is of omdat een patient een grote operatie niet kan onderdergaan. Daarbij mogen de tumoren niet te groot zijn en niet doorgegroeid zijn of dichtbij bloedvaten liggen. Ook mogen er geen andere uitzaaiingen in het lichaam aanwezig zijn. Op deze manier wordt de tumor met een hoge dosis straling heel gericht behandeld. Dit heeft als voordeel dat gezond weefsel zo min mogelijk wordt blootgesteld aan de straling. Voorafgaand aan de bestraling wordt een zeer nauwkeurig driedimensionaal beeld van de lever gemaakt met een CT-scan of een MRI-scan. Voor radiotherapie gaat u naar de Radiotherapiegroep in Deventer.

TACE (transarteriële chemo-embolisatie)

Bij TACE wordt de zuurstofrijke bloedvoorziening die naar de tumor loopt onderbroken, waardoor de tumor afsterft. Deze behandeling wordt alleen toegepast als de tumor of tumoren niet met behulp van een operatie te verwijderen is of omdat een patient een grote operatie niet kan onderdergaan. De arts brengt een dun slangetje via de lies door de bloedvaten, naar bloedvaten die naar de tumor gaan. Bij deze bloedvaten rondom de tumor wordt materiaal achtergelaten dat de slagaderlijke bloedstroom naar de tumor onderbreekt. Als deze wordt onderbroken krijgt de tumor geen zuurstof meer. Deze behandeling kan ook gecombineerd worden met het plaatselijk achterlaten van chemotherapie. Ook kunnen er plaatselijk met straling opgeladen bolletjes worden toegediend, die het tumorweefsel vernietigen.

Palliatieve behandeling

Een palliatieve behandeling is bedoeld om de ziekte zoveel mogelijk af te remmen en de klachten te verminderen. U krijgt een palliatieve behandeling als volledige genezing niet mogelijk is, doordat de ziekte te vergevorderd is. Bijvoorbeeld als u uitzaaiingen heeft elders in het lichaam, of als de tumor of tumoren te groot zijn geworden.

Downloads

  • Onderzoek en behandeling van levertumoren (CHIR-612) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten