Borstkanker-behandeling

Als duidelijk is dat de afwijking in uw borst kwaadaardig is, dan bespreekt de chirurg met u welke behandeling bij u mogelijk is. Soms is het nodig om voorafgaand aan de behandeling aanvullend onderzoek uit te voeren.

Welke aanvullende onderzoeken zijn mogelijk?

 • MRI mamma 
 • Mammaprint, analyseert nauwkeurig het gedrag van cellen in de tumor  .
 • Genetisch onderzoek, om vast te stellen of erfelijkheid een rol speelt.

Mammateam overleg

Het voltallige mammateam houdt dagelijks een gestructureerd overleg waar alle patiënten besproken worden en het behandelplan wordt vastgesteld. Twee keer per maand vindt deze bespreking plaats via videoconferencing met de medisch specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) en het VU Medisch Centrum (VuMC). Tussendoor is laagdrempelig contact met het AvL en VuMC altijd mogelijk. Aan deze bespreking nemen de volgende specialisten deel:

 • oncologisch chirurg
 • plastisch chirurg
 • verpleegkundig specialist mammacare/ oncologie en/of
  gespecialiseerd verpleegkundige mammacare
 • internist-oncoloog
 • radioloog
 • patholoog
 • radiotherapeut (Radiotherapiegroep Deventer)

Operatie

De eerste keuze van behandeling van borstkanker is een operatie. Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. borstsparende operatie 
2. borstamputatie 

Of u in aanmerking komt voor een borstsparende operatie of een borstamputatie, is afhankelijk van een aantal factoren. U moet hierbij denken aan uw leeftijd, de grootte van de afwijking in relatie tot uw borst en uw persoonlijke situatie.
De borstoperatie en bijbehorende (dag)opname en de eventuele plaatsing van de jodiumbron bij lokalisatie van de borsttumor, vinden plaats in Gelre Apeldoorn tenzij uw arts anders met u heeft afgesproken. Alle onderzoeken, poliklinische zorg en nabehandeling worden zowel in Gelre Apeldoorn als Gelre Zutphen aangeboden.

De chirurgen hechten veel waarde aan zorgvuldig verwijderen van de mammatumor met zoveel mogelijk behoud of herstel van cosmetiek. Hiertoe hanteren zij een bewezen en innovatieve techniek waarbij de tumor met behulp van echo wordt verwijderd. Er bestaat dan minder kans dat u nogmaals geopereerd moet worden en er hoeft minder weefsel te worden verwijderd waardoor de cosmetiek fraaier is.

Reconstructie van de borst

Er zijn verschillende mogelijkheden voor reconstructie van de borst, die de plastisch chirurg met u kan bespreken:

 1. Directe reconstructie met eigen lichaamsmateriaal bij borstsparende operatie.
 2. Gehele reconstructie bij borstamputatie met behulp van een prothese, tissue expanders, latissimus dorsi lap (Rugspier) al dan niet in combinatie met prothetisch materiaal en lichaamseigen weefsel reconstructies middels de DIEP lap methode.

Afhankelijk van de medische situatie, is een borstreconstructie al tijdens de operatie waarbij de kanker wordt verwijderd mogelijk. Ook een operatie nadien is mogelijk. Bij reconstructies is ook tatoeage van de tepel mogelijk, waarmee cosmetisch mooie resultaten worden bereikt.
Als u (nog) niet voor een reconstructie van de borst kiest, zijn (tijdelijke) uitwendige protheses mogelijk.

Behoud vruchtbaarheid bij kinderwens

De behandeling van borstkanker is meestal een bedreiging voor de vruchtbaarheid. Wanneer u nog een kinderwens heeft, kunt u voor start van de behandeling van de borstkanker een gesprek hebben met een gynaecoloog. De gynaecoloog bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om de mogelijkheid tot voortplanting te behouden. Dit wordt fertiliteitspreservatie genoemd. Voor informatie hierover en hulp bij het nemen van een beslissing over deze behandeling, kunt u naast het gesprek met uw arts, ook deze keuzehulp raadplegen: www.borstkankerenkinderwens.nl

Radiotherapie (bestraling)

Bestraling van de borst vindt standaard plaats na een borstsparende operatie. Ook na een borstamputatie kan het soms nodig zijn om de borstwand te bestralen. De bestralingen vinden plaats bij de Radiotherapiegroep in Deventer.

Chemotherapie (kankerremmende medicijnen)

Chemotherapie is een behandeling met chemische medicijnen, cytostatica genaamd, die de celdeling remmen of cellen doden. De chemotherapie kan voor de operatie gegeven worden (neo-adjuvante therapie) of aansluitend aan de operatie en/of bestraling. (adjuvante therapie). De voorlichting over de chemotherapie en de begeleiding tijdens de behandelingen krijgt u van de internist-oncoloog, de verpleegkundig specialist en de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie. Afhankelijk van het soort chemotherapie  wordt deze toegediend op de afdeling  dagverpleging of op de verpleegafdeling oncologie.

Hormoontherapie

Hormoontherapie (eigenlijk ‘anti-hormonale therapie’) is een systemische therapie die doorwerkt in het hele lichaam. Deze wordt toegepast bij hormoongevoelige tumoren die (extra) groeien onder invloed van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. De medicijnen verlagen de beschikbaarheid van het vrouwelijke hormoon in het lichaam of gaan de werking ervan tegen. Daardoor wordt de groei en vermeerdering van het aantal kankercellen zoveel mogelijk verhinderd. Hormoontherapie wordt gegeven als een adjuvante (aanvullende) behandeling. U ontvangt bij Gelre een uitgebreide voorlichting over het belang van deze hormoontherapie.

Patiënten Informatie Map

Het team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeert u en uw familie over het verloop van uw ziekte, de behandelmogelijkheden en de onderzoeken.
Het is heel begrijpelijk dat u in deze spannende periode, niet alle informatie in één keer kunt onthouden. Daarom hebben wij een Patiënten Informatie Map (PIM) voor u samengesteld. Hierin zit informatie die alleen op uw persoonlijke situatie van toepassing is en die u krijgt op het moment dat het voor u van toepassing is. De PIM is een hulpmiddel, ter aanvulling op de mondeling verstrekte informatie.

Zorg na de operatie

U kunt tijdens en na uw behandeling bij lichamelijke en/of psychosociale problemen gebruik maken van de begeleiding van de gespecialiseerd verpleegkundige mammacare en andere mammateam medewerkers.
Daarnaast staat een team van specialisten, waaronder fysiotherapeuten, psychologen, revalidatieartsen, seksuologen en dietisten u zo nodig ter zijde voor revalidatie en het omgaan met de gevolgen van de ziekte. Ook zijn er deskundigen die advies kunnen geven over haarwerken, uitwendige borstprotheses en bijpassende lingerie en badkleding.

De gespecialiseerd verpleegkundigen mammacare en oncologie verzorgen ook het verpleegkundig spreekuur nazorg bij Stichting ‘k Leef.

Downloads

 • Behandeling voor borstkanker - PIM (CHIR-503) Download
 • Borstreconstructie (PLCH-516) Download
 • Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel - DIEP lap reconstructie (PLCH-538) Download
 • Oncoplastische borstreconstructie (PLCH-537) Download
 • Verwijderen van schildwachtklier bij borstkanker (CHIR-504) Download
 • Chemotherapie bij borstkanker - PIM (ONCO-531) Download
 • Hormoontherapie bij borstkanker - PIM (ONCO-532) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten