Blaaskanker-behandeling

De behandeling van blaaskanker vindt plaats in fasen. Er zijn verschillende behandelmethoden die zo nodig in combinatie worden toegepast.

Blaaskankerbehandeling bij Gelre dat is:

 • Zorg op maat: uw leeftijd, conditie en wensen spelen mee bij de keuze voor de meest geschikte behandeling.
 • Korte toegangstijden en vlotte planning van onderzoeken en operaties zodat u snel weet waar u aan toe bent.
 • Binnen een week een poliafspraak als u bloed plast, waarbij u direct een scopie van de blaas krijgt om te kijken of u wel of geen blaaskanker heeft.
 • Binnen 2 weken een diagnostische operatie TURBT, waarbij we biopten van de blaas nemen via de plasbuis.
 • Een innovatieve behandeling voor oppervlakkige blaastumoren: EMDA mitomycine blaasspoelingen. Dit is een nieuwe techniek om te voorkomen dat blaaskanker terugkeert of een tumor zich verder ontwikkelt. Lees er meer over in de folder.
 • Twee ervaren urologen op het gebied van cystectomie operaties, waarbij de blaas wordt verwijderd en een urostoma of neoblaas wordt geplaatst.
 • Up tot date onderzoek (diagnostiek), behandelingen, uitleg en begeleiding bij blaaskanker.
 • Een ervaren en toegewijd team met aantoonbare expertise in de behandeling van urologische tumoren.
 • Een betrouwbaar zorgpad dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de patiëntenvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Plast u bloed? Dat komt regelmatig voor bij blaaskanker. Vraag om een verwijzing naar de uroloog om blaaskanker uit te sluiten!

Behandelteam urologische oncologie

De behandeling van blaaskanker in Gelre ziekenhuizen vindt plaats door een brede groep van toegewijde professionals: de uroloog, de internist-oncoloog, de radioloog, de patholoog, de urologische oncologieverpleegkundige, de continentie- en stomaverpleegkundige en de coördinator urologische oncologie. Zij hebben allen een aantoonbare expertise in de behandeling van urologische tumoren. De urologen zijn werkzaam bij zowel Gelre Apeldoorn als Gelre Zutphen.

Het hele traject van diagnose en behandeling van blaaskanker is beschreven in een zorgpad dat in overleg met de patientenvereniging is opgesteld (zie www.verenigingwaterloop.nl).

Iedere week heeft het behandelteam overleg waarin alle onderzoeksresultaten worden besproken en een voorstel voor een behandeling wordt vastgesteld. Hierbij zijn naast de uroloog ook de internist-oncoloog, de patholoog, de radioloog, de radiotherapeut en de urologische oncologieverpleegkundige aanwezig. Daarnaast sluiten hierbij een uroloog en een internist-oncoloog van het VUMC te Amsterdam aan via videoconferencing. De uroloog bespreekt vervolgens het voorstel voor behandeling met u op de polikliniek. Bij de behandeling van uitgezaaide oftewel gemetastaseerde ziekte werken we samen met ervaren oncologen en radiotherapeuten.

De urologen voldoen, evenals het ziekenhuis, aan de kwaliteitscriteria voor de behandeling van blaaskanker, opgelegd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De resultaten van de blaasoperaties worden geregistreerd in het landelijke registratiesysteem van de NVU. Dit registratiesysteem bevordert de transparantie en kwaliteit.

Behandeling

Allereerst wordt via een kijkoperatie tumorweefsel uit de blaas 'geschraapt'. Deze operatieve ingreep noemen we een TURBT: verwijderen van een blaaspoliep of blaasweefsel.
Dit weefsel wordt door de patholoog nagekeken. De patholoog bekijkt met microscopisch onderzoek of de blaastumor beperkt is tot het blaasslijmvlies of toch in de blaasspier is gegroeid.
Een blaastumor kan onderscheiden worden in twee soorten:

 • De oppervlakkig groeiende blaastumor
  De tumor bevindt zich op de binnenbekleding, het slijmvlies van de blaas en is niet ingegroeid in de spierwand van de blaas. De oppervlakkig groeiende kwaadaardige tumor wordt ook wel 'poliep' genoemd. Het heeft de vorm van een paddenstoel met een steeltje vanuit de blaaswand. Soms is er een voorstadium van agressieve blaaskanker aanwezig in het blaasslijmvlies. Dit heet carcinoma in situ (CIS).
 • De invasief groeiende blaastumor
  De tumor is doorgegroeid in de blaasspier of in ander omringend weefsel, zoals het vet rondom de blaas, de prostaat of baarmoeder.

De vervolgbehandeling is afhankelijk van:

 • het soort tumor
 • ingroei in de wand: oppervlakkig of diep
 • het aantal tumoren
 • of er uitzaaiingen zijn
 • de algemene conditie van de patient

De meest gebruikte behandelmethoden worden hieronder kort toegelicht. Soms is een combinatie van verschillende behandelingen nodig.

Blaasspoelingen

Het doel is het versterken van de afweer van het lichaam (immunotherapie) of het afbreken van tumorcellen. Door die spoelingen wordt de kans dat de tumor terugkomt kleiner.
De vloeistof van die spoelingen bestaat uit een stof die de afweer van de blaas versterkt (zoals BCG-spoelingen). Bij andere spoelingen wordt gebruik gemaakt van een celdodende stof, zoals mitomycine. Lees verder in de folder blaasspoelingen. Of bekijk de folder over blaasspoelingen via EMDA.

Verwijderen van de blaas

Wanneer er sprake is van een invasief groeiende tumor dan moet de blaas verwijderd worden. Er moet dan een nieuw reservoir voor de urine gemaakt worden.
Dat kan zijn:

 • Een urinestoma: van een klein stukje dunne darm wordt een soort lis gemaakt met een opening via de buik naar buiten. De urineleiders worden in dit dunne lisje vastgemaakt en de urine loopt dan via de opening naar buiten waar het wordt opgevangen in een stomazakje. Lees verder in de folder aanleg van een urinestoma.
 • Een neo-blaas (= nieuwe blaas): bij deze techniek wordt een groter stuk dunne darm gebruikt waarvan een reservoir gemaakt wordt. Dit reservoir wordt aangesloten op de eigen plasbuis. Zodoende kan men meestal weer op een natuurlijke wijze plassen. Lees verder in de folder aanleg van een nieuwe blaas.

Voor beide operaties geldt dat deze worden uitgevoerd in Gelre Apeldoorn. De voorbereiding die nodig is voor deze operatie, zoals de pre-operatieve screening, kan wel op beide locaties plaatsvinden.

Radiotherapie (bestraling)

Bestraling is een plaatselijke behandeling met als doel de kankercellen te vernietigen, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. De blaas kan ook zowel inwendig als uitwendig bestraald worden.

 • Uitwendige bestraling
  Bij uitwendige bestraling wordt de blaas van buitenaf - door de huid heen - bestraald. De radiotherapeut of radiotherapeutisch laborant zorgt ervoor dat de stralenbundel nauwkeurig wordt gericht en dat het omliggende, gezonde weefsel zo veel mogelijk buiten het te bestralen gebied blijft.
 • Inwendige bestraling
  Bij inwendige bestraling wordt radioactief materiaal in de blaas geplaatst en vindt bestraling van binnenuit plaats. Het voordeel van deze techniek is dat er zo min mogelijk gezond weefsel beschadigd wordt. Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Brachy is Grieks voor dichtbij.

De bestralingen vinden plaats bij de Radiotherapiegroep.

Chemotherapie

Chemotherapie kan in verschillende situaties worden toegepast bij blaaskanker:

 • Neo-adjuvant (voorafgaande aan een operatie)
 • Adjuvant (na de operatie)
 • Palliatief (wanneer er sprake is van een uitgezaaide ziekte)

De uroloog verwijst u hiervoor naar de internist-oncoloog. De oncologieverpleegkundige begeleidt u bij dit traject.

Downloads

 • Aanleg van een nieuwe blaas orthotope neoblaas (UROL-522) Download
 • Aanleg van een urinestoma cystectomie Bricker (UROL-520) Download
 • Blaasspoelingen (UROL-508) Download
 • Verwijderen van een blaaspoliep of blaasweefsel (UROL-517) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten