Basaalcelcarcinoom-behandeling

De behandeling van basaalcelcarcinoom kent twee uitgangspunten: 1) het gezwel wordt volledig (radicaal) verwijderd, waardoor de kans op hernieuwde groei na verwijdering (een zogenoemd recidief) zo klein mogelijk is. 2) Het mooiste cosmetische eindresultaat wordt nagestreefd. Er bestaan hiervoor verschillende behandelingsmogelijkheden. In overleg met u en het behandelteam wordt gekozen voor de behandeling die het beste bij uw situatie past.

Behandelteam

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen waarin de dermatoloog en chirurg / plastisch chirurg een belangrijke rol spelen. Afhankelijk van de soort behandeling kunt u ook te maken krijgen met een radiotherapeut. De klinisch patholoog beoordeelt de uitslagen van weefselonderzoek. Daarnaast krijgt u ook begeleiding en informatie van gespecialiseerd verpleegkundigen.

Uw behandelend arts stelt in overleg met u een voorlopig behandelplan op. Daarna bespreekt uw arts uw individuele situatie ook met de andere zorgverleners in het multidisciplinair overleg. Dit is een wekelijks overleg. In dat overleg wordt dan de definitieve behandeling bepaald die het beste past bij uw ziektebeeld.

Chirurgie

In de meeste gevallen wordt een basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving chirurgisch verwijderd (excisie). Hierbij wordt een randje gezonde huid meegenomen vanwege mogelijke groei buiten de zichtbare begrenzing. Gewoonlijk wordt bij een basaalcelcarcinoom een marge van enkele millimeters gezonde huid aangehouden. Bij grotere tumoren en/of tumoren met een ongunstig groeipatroon wordt een ruimere marge geadviseerd. Als het niet mogelijk is de wondranden direct te sluiten, zal gebruik worden gemaakt van een techniek waarbij de omgevende huid wordt losgemaakt en opgeschoven in de wond.
Bij een recidief, dit wil zeggen dat het gezwel op dezelfde plaats terug komt, is de behandeling bij voorkeur chirurgisch. Zo nodig wordt Mohs chirurgie toegepast.

Radiotherapie

De bestraling bij huidkanker is veel oppervlakkiger dan de bestraling die gegeven wordt voor kanker van inwendige organen. De bestraling zelf is dan ook niet of nauwelijks belastend voor het lichaam. Radiotherapie is wel arbeidsintensief vanwege de vele keren dat bestraald moet worden.
Radiotherapie is vooral geschikt bij tumoren in het gezicht en rond of op het oor. In het algemeen is radiotherapie niet de voorkeursbehandeling, maar wel een goed alternatief voor chirurgische behandeling.

Bestraling met Esteya

Voor wie geen operatie kan of wil krijgen, is een behandeling met het bestralingsapparaat Esteya bij de Radiotherapiegroep een optie. De radiotherapeut-oncoloog en dermatoloog bespreken met u of u hiervoor in aanmerking komt. De behandeling met Esteya is geschikt voor kleine, oppervlakkige huidtumoren en heeft een hoge precisie. Daardoor kunnen plekken worden behandeld tot twee centimeter doorsnede, die maximaal vijf millimeter diep liggen, terwijl de omliggende gezonde weefsels bijna niet aan straling blootgesteld worden. De therapie wordt uitgevoerd in een kleine kamer met een gemakkelijke stoel en duurt slechts twee of drie minuten. En dat zes keer verdeeld over drie weken tijd. Dit is pijnloos en zonder littekens. Daarna kunnen patiënten direct al hun dagelijkse activiteiten hervatten.

Fotodynamische therapie

Fotodynamische therapie is een goede behandeling voor oppervlakkige vormen van basaalcelcarcinoom en het levert cosmetisch gezien de beste resultaten op. Voor andere vormen is het minder effectief.
Dit is een therapie waarbij de tumor wordt voorbehandeld met een zalf die de kwaadaardige cellen extreem gevoelig maakt voor zichtbaar licht. Na inwerking van de zalf gedurende enkele uren wordt het basaalcelcarcinoom belicht met een speciale lichtbron. De behandeling kan pijnlijk zijn, u krijgt zo nodig pijnstilling.

Cryochirurgie

Cryotherapie is een eenmalige poliklinische behandeling, waarbij het basaalcelcarcinoom met speciale apparatuur van buitenaf kortdurend wordt bevroren met vloeibare stikstof. Soms wordt eerst de tumor weggeschraapt met een scherp instrument en daarna bevroren. De bevriezing vindt zo nodig plaats onder plaatselijke verdoving. Ten opzichte van chirurgische verwijdering is cryochirurgie een minder effectieve behandeling.

Curettage en coagulatie

Het basaalcelcarcinoom wordt onder plaatselijke verdoving weggeschraapt met een scherp instrument en vervolgens elektrisch weggebrand. Ook deze methode is minder effectief ten opzichte van chirurgische verwijdering.

Imiquimod crème

Imiquimod stimuleert plaatselijk in de huid het afweersysteem, waardoor basaalcelcarcinomen worden opgeruimd. Deze crème moet vijf keer per week gedurende zes weken op het basaalcelcarcinoom worden aangebracht. Een nadeel is de huidirritatie die tijdens de behandeling kan optreden. Deze behandeling wordt alleen toegepast bij oppervlakkige basaalcelcarcinomen.

Fluorouracil crème

Deze behandeling wordt eveneens alleen toegepast bij oppervlakkige basaalcelcarcinomen. Er is onvoldoende klinisch onderzoek gedaan om van een bewezen werkzaamheid te kunnen spreken, maar de ervaring van dermatologen is toch dat deze behandeling heel effectief en waardevol is in de dagelijkse praktijk. De crème wordt gedurende enkele weken toegepast en veroorzaakt huidirritatie en een oppervlakkige wond.

Wat kunt u zelf nog doen?

Het is belangrijk alert te zijn op verschijnselen die kunnen wijzen op een recidief of op een nieuw basaalcelcarcinoom elders op het lichaam. Als u vermoedt dat een recidief is opgetreden of dat een nieuw basaalcelcarcinoom is ontstaan, neem dan contact op met uw huisarts of dermatoloog.

In het algemeen zal bij patiënten met een basaalcelcarcinoom sprake zijn van overmatige blootstelling aan zonlicht in het verleden. Voorkom verdere zonbeschadiging van de huid door het nemen van beschermende maatregelen. Voor meer informatie, zie ook de folder 'Zonlicht en de huid: verstandig omgaan met de zon'.

Wat zijn de vooruitzichten?

Basaalcelcarcinomen zaaien eigenlijk nooit uit en vrijwel niemand zal aan deze vorm van huidkanker overlijden. Het is wel belangrijk om basaalcelcarcinomen te behandelen, omdat deze gezwellen niet vanzelf genezen en langzaam groter worden.

In ongeveer 4-10% van de gevallen komt het gezwel, na de eerste behandeling, op dezelfde plaats op de huid weer terug. U moet het litteken ter plaatse dan ook nauwlettend in de gaten houden. In de meeste gevallen kunt u dat zelf. Als de tumor op een moeilijk te benaderen plaats zat, van een ongunstig type blijkt te zijn, of als al eerder een basaalcelcarcinoom werd behandeld, kunt u de controle beter aan de dermatoloog overlaten. Meestal gebeurt dat in het begin halfjaarlijks, daarna geleidelijk minder frequent.

Verder is het belangrijk te blijven letten op het ontstaan van nieuwe basaalcelcarcinomen. Over een periode van vijf jaar bekeken ontwikkelt zich bij 40% van de mensen ergens anders op de huid opnieuw een basaalcelcarcinoom. Bij controlebezoeken aan de dermatoloog wordt daarom ook niet alleen gelet op hernieuwde groei in het littekengebied, maar ook op eventuele nieuwe basaalcelcarcinomen.

Er bestaat in Nederland geen patiëntenvereniging voor mensen met een basaalcelcarcinoom.

Meer weten?

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten