Alvleesklierkanker-behandeling

Het belangrijkste doel van de behandeling van alvleesklierkanker is natuurlijk genezing. Dit is helaas niet altijd mogelijk. We spreken dan ook, afhankelijk van het doel van de behandeling, van:

1- een curatieve behandeling: dit is een behandeling die gericht is op genezing. Bij een curatieve behandeling vindt altijd een operatie plaats. Soms wordt een operatie gecombineerd met andere (aanvullende) behandelingen.

2- een palliatieve behandeling: als genezing niet meer mogelijk is bijvoorbeeld omdat er ingroei is in een bloedvat of er uitzaaiingen zijn geconstateerd. Een palliatieve behandeling is erop gericht de ziekte zo veel mogelijk af te remmen en de klachten te verminderen.

Alvleesklierkanker wordt meestal pas ontdekt op het moment dat er al uitzaaiingen zijn. Genezing is dan niet meer mogelijk. De behandeling van alvleesklierkanker is daarom vaak palliatief.

Mogelijke behandelingen

1- Operatie
Bij de operatie worden de tumor en het omringende weefsel zoveel mogelijk verwijderd. Dit is alleen mogelijk als de tumor niet te groot is, er geen doorgroei in omliggend weefsel is en als er geen uitzaaiingen zijn. De operatie die dan meestal wordt gedaan is de Whipple operatie. Bij deze operatie worden een groot deel van de alvleesklier, de galblaas, de galwegen, de twaalfvingerige darm en een gedeelte van de maag verwijderd. De verbroken verbinding tussen alvleesklier en dunne darm wordt daarna weer hersteld. Omdat de tumor vaak pas laat wordt ontdekt, is dit slechts bij 15 tot 20% van de patiënten mogelijk. Het is een uitgebreide operatie met een groot risico op complicaties. Als de tumor niet verwijderd kan worden, wordt er soms toch een operatie uitgevoerd om de afsluiting van de galwegen en de twaalfvingerige darm op te heffen.

2- Endoscopisch plaatsen van een buisje (stent of endoprothese)
Als de galwegen door de tumor worden dichtgedrukt, wordt door middel van een ERCP een buisje (stent) in de galweg geplaatst. Dit is noodzakelijk om het afvloeien van gal naar de dunne darm te herstellen en geelzucht en jeuk op te heffen.

3- Bestraling (radiotherapie)
Bestraling wordt bij alvleesklierkanker als palliatieve behandeling toegepast om de pijn te bestrijden. De bestraling vindt plaats bij de Radiotherapiegroep in Deventer.

4- Behandeling met kankerremmende medicijnen (chemotherapie)
Wanneer een operatie niet mogelijk is dan kan de groei van de tumor worden afgeremd door behandeling met kankerremmende medicijnen (cytostatica). Soms wordt chemotherapie ook toegepast voor of na de operatie. Afhankelijk van  het soort chemotherapie  wordt deze toegediend op de afdeling  dagverpleging of op de verpleegafdeling oncologie. Eventueel vindt chemotherapie plaats in combinatie met radiotherapie (bestraling); dit wordt chemoradiatie genoemd. De bestraling vindt plaats bij de Radiotherapiegroep in Deventer.

5- Pijnbestrijding door middel van een zenuwblokkade (Plexus coeliacus-blokkade)
Om hevige pijn te bestrijden wordt met behulp van alcohol of een andere stof een zenuwknoop (de plexus coeliacus) aangeprikt en lamgelegd. Dit kan tijdens een operatie plaatsvinden, maar is ook mogelijk door het rechtstreeks aanprikken van de zenuwknoop via de rug door de pijnanesthesist.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de Alvleeskliervereniging

Downloads

  • ERCP onderzoek (MDL-512.2) Download
  • Plexus coeliacus blokkade (ANAE-512) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten