Hemodialyse

Bij hemodialyse zuivert een kunstnier buiten het lichaam bloed. Bij hemodialyse wordt u minimaal 3 x per week aangesloten aan de kunstnier. Het bloed stroomt dan door de kunstnier en wordt gezuiverd. Afvalstoffen en het overtollige water en zout worden uit het lichaam verwijderd. De dialyses vinden meestal drie keer per week plaats en duren gemiddeld 4 uur. Een dialyse verloopt meestal zo

Hemodialyse in het dialyse centrum

De dialyseverpleegkundige weegt u en brengt u naar de zaal waar meerdere mensen aan het dialyseren zijn. U neemt plaats bij een dialysemachine. Hier wordt uw bloeddruk gemeten en de dialysemachine gebruiksklaar gemaakt. Vervolgens inspecteert de dialyseverpleegkundige de toegang tot de bloedbaan die u heeft gekregen. Onder steriele omstandigheden wordt u aangesloten aan de dialysemachine.

Als u een shunt heeft, wordt deze aangeprikt. Anders wordt gebruik gemaakt van een dialysekatheter. In totaal duurt de behandeling drie tot vier uur, afhankelijk van wat de nefroloog met u heeft afgesproken. Als de dialyse afgerond is, wordt het bloed uit de dialyselijnen aan u teruggegeven. Wij vinden het belangrijk u zo veel mogelijk bij de dialysebehandeling te betrekken. Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenheid van de patiënt positief werkt op zijn/haar welbevinden. Het betrekken bij de behandeling kan variëren van de spullen klaarleggen voor dialyse tot zelfstandig de machine opbouwen en instellen en zelf de shunt aanprikken. Samen met uw Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV) bekijkt u wat voor u geschikt en mogelijk is.

Heeft u een shunt *?
Dan haalt de dialyseverpleegkundige de naalden uit de shunt en drukt u 10 tot 20 minuten de prikgaatjes dicht.

Heeft u een katheter *?
Dan wordt deze na het teruggeven van het bloed opgevuld met een antistollingsmiddel en afgesloten met een dopje.

Na afloop van de dialyse controleert de verpleegkundige nogmaals uw bloeddruk en wordt u opnieuw gewogen. Alle gegevens worden genoteerd in uw verpleegkundige dossier.

Controles tijdens het dialyseren

Tijdens de dialyse wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten en worden controles aan de dialysemachine gedaan. Dit is ter bewaking van uw lichamelijk welzijn en het bewaken van de dialysemachine. De machines zijn gekoppeld aan een computerprogramma waarin alle gegevens worden opgeslagen.

Eten en drinken tijdens de dialyse

Omdat u zich moet houden aan een dieet en misschien ook een vochtbeperking heeft, kunt u ook tijdens de dialyse niet onbeperkt eten en drinken. Tijdens de dialysebehandeling wordt u thee/koffie, een kop soep en een broodje aangeboden. Complete maaltijden worden u niet aangeboden vanwege uw dialysebehandeling. Het is namelijk mogelijk dat u zich tijdens de dialyse niet geheel lekker voelt, waardoor een maaltijd een negatief effect heeft op uw welzijn.

Bezoek tijdens de dialysebehandeling

Bent u opgenomen? Dan mag uw bezoek tijdens de algemene bezoektijden van het ziekenhuis ook op het Dialyse centrum komen. In verband met de dialysebehandeling van medepatiënten wordt u gevraagd maximaal twee  bezoekers toe te laten. Bent u niet opgenomen in Gelre ziekenhuizen? Dan mag uw partner of familie natuurlijk eens meekomen om te zien wat de dialysebehandeling inhoudt. De dialyseverpleegkundige kan uw bezoek dan ook uitleg geven over de behandeling. Het is niet de bedoeling dat er tijdens elke behandeling bezoek meekomt. Dit in verband met de werkzaamheden die tijdens de dialysebehandeling moeten worden uitgevoerd.

Dialysetijden en dialysedagen

U gaat dialyseren in een schema met vaste dagen en tijden. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met het centrum. 
Centrumdialyse wordt in de volgende vormen aangeboden:

  • Wekelijks schema van 3x per week in ochtend of middag
  • Om de dag schema
  • Nachtdialyse

Openingstijden

  • maandag t/m zaterdag: 00.00 - 24.00 uur
  • zondag: 00.00 - 15.45 uur en 21.30 - 24.00 uur 
  • Tel: 055 - 581 88 10

Buiten deze openingstijden is er voor acute zaken altijd een dialyseverpleegkundige bereikbaar via het centrale telefoonnummer van Gelre Apeldoorn: 055 - 581 81 81.

Bloedafname voor andere doeleinden

Is het nodig dat er bloed moet worden afgenomen voor andere artsen? Dan kan dit op de dialyseafdeling gebeuren. Als u het bloedafnameformulier meeneemt naar het dialysecentrum, kan de verpleegkundige het bloed bij de dialyse afnemen en hoeft u niet extra op het laboratorium geprikt te worden.


* Shunt

Om het bloed naar de kunstnier en weer terug te laten stromen is een toegang tot de bloedbaan nodig. Via een kleine operatie wordt een verbinding gemaakt tussen een slagader en een ader, ook wel een shunt genaamd. De ader krijgt slagaderlijke kenmerken, zet uit en is daardoor geschikt voor hemodialyse.

*  Dialyse katheter

Er kan ook een tijdelijke toegang tot de bloedbaan worden gemaakt door middel van een slangetje in de hals. Dit wordt ook wel een dialyse katheter genoemd.

Downloads

  • Hemodialyse Dialyse centrum Apeldoorn (DIAL-503.2) Download
  • Nachtdialyse (DIAL-505.2) Download
  • Dialyse shunt (DIAL-502.2) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten