MBO - BOL

Tijdens de opleiding tot verpleegkundige op MBO 4 niveau, kun je in Gelre ziekenhuizen stage lopen vanaf het tweede leerjaar.

Wat biedt Gelre?  

Stageplaatsen voor studenten met een stagevergoeding volgens CAO ziekenhuizen. 

Voor wie?

Beroeps Opleidende Leerweg op MBO niveau 4.

Hoe werkt het?

Je neemt contact op met de stagecoördinator van je onderwijsinstelling. De stages worden geregeld via het ROC. Met Aventus en andere MBO instellingen maken we jaarlijks afspraken over het benodigde aantal stageplaatsen.

Waar moet je aan denken?

Voor je stage bij Gelre ziekenhuizen moet je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze zijn beschreven in dit document: afspraken contract stagiaires.