Wetenschap

Sinds 2010 beschikt Gelre ziekenhuizen over de STZ-status, wat onderstreept dat ons ziekenhuis tot de top van de Nederlandse ziekenhuizen behoort. Naast een steeds verbeterend opleidingsklimaat dient ook het wetenschappelijk onderzoek een aanzienlijke plaats in de organisatie van een STZ in te nemen.

Sinds 2004 beschikt Gelre ziekenhuizen over een wetenschapscommissie. Er is een plan ontwikkeld voor vorming van een wetenschappelijke raad, die inhoudelijk oordeelt over onderzoeksprojecten die in aanmerking kunnen komen voor financiële en logistieke ondersteuning vanuit een op te richten wetenschapsfonds. Pas sinds organisatie van een eerste wetenschapsymposium eind 2009 ging de commissie frequenter vergaderen.

Twee keer per jaar wordt een wetenschapsmagazine uitgegeven, dat bedoeld is om wetenschappelijk onderzoek in Gelre te stimuleren en om belangstellenden over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te informeren. Hieronder vindt u de meest recente wetenschapsmagazines:

wetenschap@gelre nummer 10 - voorjaar 2015

wetenschap@gelre nummer 9 - najaar 2014

wetenschap@gelre nummer 8 - voorjaar 2014

wetenschap@gelre nummer 7 - najaar 2013

wetenschap@gelre nummer 6 - voorjaar 2013

wetenschap@gelre nummer 5 - najaar 2012

wetenschap@gelre nummer 4 - voorjaar 2012

wetenschap@gelre nummer 3 - najaar 2011

wetenschap@gelre nummer 2 - voorjaar 2011

wetenschap@gelre nummer 1 - najaar 2010