Algemene informatie Klinische Pathologie

Aanvraagformulieren en transportmedia

Alle formulieren en transportmedia kunnen telefonisch dan wel schriftelijk via het bestelformulier voor huisartsen worden aangevraagd bij het secretariaat van de Klinische Pathologie: 055 – 581 82 50. Zie ook: praktische informatie (vademecum).

Afname materialen

De inzender is verantwoordelijk voor het (laten) afnemen van materiaal.

Afgifte materialen

 • Materiaal kan per post verzonden worden; gebruik de daarvoor bestemde Gelre verzendetuis.
 • Voorts kan het materiaal afkomstig van de huisartsen, conform de gemaakte afspraken over bezoektijden, worden meegegeven aan de logistieke dienst van de SSC-MOD.
 • Bovendien kan het materiaal tijdens kantooruren worden afgegeven aan het loket van de Klinische Pathologie in Gelre Apeldoorn, route 200.
 • Buiten kantooruren kan het patiëntenmateriaal met bijbehorend aanvraagformulier ingeleverd worden op het verzamelpunt van de Klinische Pathologie. Dit verzamelpunt bevindt zich bij de ingang van het laboratorium KCHL in Gelre Apeldoorn, route 189 en Gelre Zutphen, route 116.

Informatie uitslagen

Uitslagen worden na autorisatie door de klinisch patholoog naar het EPD of huisartsinformatie systeem verstuurd.
Uitslagen van vriescoupe onderzoeken worden door de klinisch patholoog doorgebeld aan de aanvragend arts.
Neem voor het opvragen van uitslagen telefonisch contact op met het secretariaat van de Klinische Pathologie via: 055 – 581 82 50.

Rapportage

De rapportage van het laboratorium naar de aanvrager kan op de volgende wijze plaatsvinden:

 • Elektronisch, naar EPD en externe aanvragers d.m.v. EDIFACT
 • Schriftelijk
 • Telefonisch (indien aanvrager en telefoonnummer zijn vermeld) bij:
  - vriescoupeonderzoek
  - cito-aanvragen, waarbij expliciet om een telefonische terugkoppeling wordt gevraagd
  - uitslagen van onverwachte bevindingen en waarvan naar het oordeel van de klinisch patholoog snelle berichtgeving gewenst is

Spoedeisend onderzoek

Een aanvraag voor cito-onderzoek binnen openingstijden moet altijd via de klinisch patholoog verlopen via: 055 – 581 82 50.
Buiten kantooruren is de dienstdoende klinisch patholoog bereikbaar via het centrale telefoonnummer: 055 – 581 81 81

Uitslag direct

Dit betreft monsters waarvan u zo snel mogelijk de uitslag wilt. Dit kan alleen na telefonisch overleg met de klinisch patholoog. Het materiaal moet direct naar het laboratorium van de Klinische Pathologie gebracht worden en wordt direct verwerkt. Vermeld op de aanvraag: ‘CITO’, aanvragend arts en het telefoonnummer.

Medisch advies

De klinisch Pathologen zijn voor het geven van medisch advies over het aanvragen van onderzoeken beschikbaar via: 055 - 581 82 50.

Klachten

Klachten over de dienstverlening van de Klinische Pathologie kunnen telefonisch worden gemeld via het secretariaat van de Klinische Pathologie 055 – 581 82 50. U kunt dan vragen naar de klinisch patholoog of manager.
Klachten over de dienstverlening kunnen ook gemeld worden per e-mail aan klinischepathologie@gelre.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Voorts kan er een klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van Gelre ziekenhuizen.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten