Wetenschappelijk onderzoek ECO

Wetenschappelijk onderzoek bij kwetsbare ouderen – die vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben – is hard nodig. Heel vaak worden deze ouderen uitgesloten van deelname aan onderzoek. Binnen het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde doen wij onderzoek naar de beste zorg voor ouderen. Onderaan deze pagina kun je doorklikken naar de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd of die nog lopen.

Onderzoek bij ouderen is anders dan bij jongeren

Wetenschappelijk onderzoek bij de kwetsbare ouderen, vaak met multimorbiditeit, is hard nodig. Extrapolatie van onderzoeksresultaten bij volwassenen is niet zonder meer mogelijk. Het blijkt namelijk dat uitkomsten van behandeling bij gezonde ouderen anders kunnen zijn dan bij jongvolwassenen met dezelfde aandoening. De verwachting is dat de uitkomsten nog verder uiteen lopen bij kwetsbare ouderen of ouderen met multimorbiditeit. Maar ouderen met multimorbiditeit, en zeker ouderen met dementie, worden vrijwel zonder uitzondering uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek - onderzoek dat bovendien veelal gericht is op een enkelvoudige aandoening of behandeling. Daarnaast zijn ouderen vaak in andere behandeluitkomsten geïnteresseerd dan jongvolwassenen, zoals zelfstandig blijven, behoud van kwaliteit van leven en het voorkómen van ernstige bijwerkingen.

Specifieke maatregelen en kennis

Onderzoek bij ouderen met multimorbiditeit of kwetsbaarheid vereist dan ook specifieke maatregelen en kennis. Met de kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen we in de toekomst samen met patiënten een meer weloverwogen afweging maken over het wel of niet ondergaan van een behandeling en de risico’s rondom behandeling zoveel mogelijk beperken.

Wetenschappelijk onderzoek is een van de kernactiviteiten van het ECO, en dat uit zich in:

  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de beste zorg voor en behandeling van ouderen op basis van een meerjarig onderzoeksprogramma dat met verschillende deelnemende vakgroepen en ketenpartners wordt vastgesteld. 
  • Het proactief vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in concrete innovatieve voorstellen, die bijdragen aan ‘evidence based’ zorg en ‘best practices’ voor ouderen met multiproblematiek in het ziekenhuis.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten