Waarom een expertisecentrum IC?

Ondanks al deze verbeteringen (door coördinatie van zorg), waardoor patiënten over het algemeen minder lang ernstig ziek zijn, zal er altijd een groep patiënten zijn die langdurig op een IC moet worden behandeld. Dat gaat gepaard met een veelheid van psychosociale (patiënt én familie) en lichamelijk gevolgen (patiënt), die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Hiermee is dus het behandelkader van deze specifieke patiëntengroep heel anders dan in geval van acuut levensbedreigende situaties waarvoor geëigende protocollen en trainings-scenario’s zijn ontwikkeld en vastgesteld door de beroepsgroep.

Onderzoek naar lange termijn effecten van IC behandeling

Er wordt al sinds het jaar 2000 structureel onderzoek naar de lange termijn effecten van IC behandeling gedaan in Gelre ziekenhuizen. Daarover wordt regelmatig gepubliceerd in vaktijdschriften en scholing gegeven op (inter)nationale congressen.
Vanuit het expertisecentrum IC is gestart met het instellen van weekdoelen besprekingen bij alle patiënten die langer dan 14 dagen op de IC worden behandeld. Vaak spelen daarbij een groot aantal problemen die op een gestructureerde standaard manier worden benaderd. Er wordt een eerstverantwoordelijke verpleegkundige aangewezen die alle zaken rondom de patiënt coördineert. Meestal is de betrokkenheid van een groot aantal specialisten noodzakelijk. Te denken valt aan betrokkenheid van psychiater, neuroloog, KNO arts, logopedist, diëtist, fysiotherapeut en nefroloog. Tijdens die multidisciplinaire besprekingen wordt kennis en ervaring onderling overgedragen. Ook internationaal is er belangstelling voor deze structurele aanpak van de IC-langliggers; vele centra worstelen met deze problematiek.

Nazorg van IC-langliggers

Ook na IC ontslag worden patiënten die langer dan 2 dagen op de IC behandeld zijn geweest, structureel gevolgd op de vervolg verpleegafdeling. Dan kan geëvalueerd worden of het herstel van de patiënt volgens plan verloopt, en kunnen ook eventuele vragen van artsen en verpleegkundigen op de verpleegafdeling worden besproken. Dit volgen van de patiënt gebeurt ook na ziekenhuisontslag. Daarbij is er aandacht voor kwaliteit van leven, zorgconsumptie en specialisme overstijgende zorgvragen. Patiënten worden terug gezien op de post-IC polikliniek.
Patiënten die verblijven in verpleeghuizen worden besproken met verpleeghuisartsen met wie regelmatig overleg is. Zo nodig worden verpleeghuispatiënten (betreft met name thuis beademde patiënten) kortdurend opgenomen op de IC voor diagnostiek en eventuele behandeling van niet direct levensbedreigende zorgvragen.
Daarnaast neemt het overleg met het centrum voor thuisbeademing in Utrecht toe. Hierover zijn ook afspraken met de longartsen gemaakt. Zo nodig vindt gedeeltelijk de instelling van de patiënt op thuisbeademing op de IC afdeling plaats.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten