Rechten en plichten

Wanneer u een behandeling krijgt in Gelre ziekenhuizen, is de relatie met uw zorgverleners van groot belang. Wederzijds vertrouwen is hierbij een sleutelwoord. De relatie tussen u en de zorgverleners is in diverse wetten en in de algemene voorwaarden van Gelre ziekenhuizen geregeld. Hierin zijn de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van u en de zorgverleners vastgelegd.

Meer weten?

Deze informatie vindt u ook in de folder: Goed om te weten - uw rechten en plichten als patiënt

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten behandelingsovereenkomsten met patiënten, door het ziekenhuis en de daaraan verbonden medisch specialisten. De voorwaarden zijn vastgesteld in overleg met de Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen.

Meer weten?

Download de folder Algemene voorwaarden

 

 

Uw arts moet u goed informeren over uw ziekten en over onderzoeken en behandelingen. Vraag om nadere uitleg als iets niet duidelijk is. Dit betekent dat u na het gesprek met uw arts begrijpt:

 • wat de aard en het doel van het onderzoek is
 • wat uw ziekte inhoudt
 • welke behandelingen mogelijk zijn
 • wat de voor- en nadelen en risico's zijn van de mogelijke onderzoeken en behandelingen
 • wat uw toekomstverwachting is met uw ziekte, met of zonder behandeling
 • welke keuzemogelijkheden u heeft voor onderzoek en behandeling
 • welke leefregels voor u gelden na onderzoek en behandeling

Het is belangrijk dat u alles over uw gezondheid aan uw arts vertelt. Zo kan hij/zij beter vaststellen wat u heeft (diagnose) en een passende behandeling voorstellen.

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan, dan is het van belang dat u het daarmee eens bent. Bespreek daarom al uw vragen en zorgen met uw behandelend arts, vóórdat u het onderzoek of de behandeling krijgt.

Heeft u alle informatie begrepen? En heeft u voor een bepaald onderzoek of behandeling gekozen?
Dan kunt u uw toestemming hiervoor geven aan uw arts, die dit vastlegt in uw dossier. Uw toestemming kunt u ook weer intrekken als u zich bedenkt.

Hoe verloopt uw gesprek met de arts?

Meer informatie over het gesprek met de arts

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Een zorgverlener (bijvoorbeeld uw arts of verpleegkundige) moet rekening houden met uw privacy. Dit betekent dat hij/zij u spreekt, onderzoekt of behandelt zonder dat er anderen bij zijn. Het betekent ook dat het ziekenhuis zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens zoals uw ziekte of adres. Deze gegevens staan bijvoorbeeld in uw medisch dossier en in diverse computerbestanden.

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw behandelingsgegevens inzien, voor zover noodzakelijk. Ook medewerkers op bijvoorbeeld de polikliniek kunnen uw gegevens inzien. Dit is nodig voor de voorbereiding van uw bezoek of de afwerking daarvan. Het personeel van Gelre ziekenhuizen heeft daarom een geheimhoudingsplicht.

Uw zorgverzekeraar ontvangt een specificatie van uw behandeling in Gelre ziekenhuizen. Wilt u niet dat Gelre ziekenhuizen op de zorgnota voor uw zorgverzekeraar vermeldt welke zorgactiviteiten zijn uitgevoerd en voor welke indicatie u add-on (dure) geneesmiddelen gebruikt? Dan kunt u dit kenbaar maken door dit formulier privacyverklaring zorgnota te downloaden, in te vullen en in te leveren bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Meer weten?

Als patiënt heeft u het recht uw medisch dossier te bekijken of een kopie te ontvangen. Ook kunt u een samenvatting van uw dossier digitaal ontvangen. Daarnaast kunt u schriftelijk verzoeken om gegevens in uw dossier te wijzigen of te vernietigen.

Inzage in uw dossier

Wie heeft inzage in uw dossier?

Uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners en medewerkers die daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in (gedeelten van) uw dossier. Wilt u dit niet? Stuur dan een brief aan uw arts waarin u schrijft dat u niet wilt dat anderen dan uw behandelend arts uw dossier kunnen bekijken.

Lees ook 'Hoe is uw recht op privacy?'

Een kind heeft net als volwassenen recht op informatie over ziekte, onderzoek en behandeling, aangepast aan zijn bevattingsvermogen. Wat betreft toestemming geven en inzien van het dossier gelden specifieke regels afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst:

 • T/m 11 jaar: alleen ouders geven toestemming en hebben recht op inzage in het dossier.
 • 12 t/m 15 jaar: zowel het kind als de ouders geven toestemming en hebben beiden recht op inzage in het dossier.
 • Vanaf 16 jaar: kinderen geven zelfstandig toestemming en hebben zelf recht op inzage in het dossier. Ouders hebben dan alleen recht op informatie, toestemming en inzage als hun kind dat goed vindt.

U heeft een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis als u in het ziekenhuis onder behandeling bent. Gelre ziekenhuizen en de daaraan verbonden artsen kunnen uw behandelingsovereenkomst eenzijdig opzeggen of opschorten.

Dit gebeurt als u zich, ook na waarschuwing, onbehoorlijk of onheus blijft gedragen tegen het ziekenhuis, haar (vrijwillige) medewerkers of tegen medepatiënten en/of hun bezoek. Ook gebeurt dit als u geen inlichtingen verschaft, geheel geen medewerking verleent aan uw behandeling of niet voldoet aan uw betalingsverplichting (wanbetaling). De arts zorgt dan voor overdracht naar een andere zorgverlener.

Op noodhulp blijft u altijd recht houden. Andersom kunt ook u eenzijdig de behandelingsovereenkomst opzeggen.

Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 • U informeert de zorgverlener duidelijk en volledig over uw gezondheidstoestand.
 • U werkt mee aan de afgesproken behandeling.
 • U heeft uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) bij u.
 • U beschikt over een zorgverzekering.
 • U voldoet aan de betalingsverplichting.

Meer weten?

Download de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten