Wat doen we met lichaamsmateriaal?

De arts kan voorstellen om lichaamsmateriaal van u te laten onderzoeken, zoals bloed, urine, of een stukje weefsel. Dit onderzoek gebeurt in het ziekenhuis door de afdelingen Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Medische Microbiologie en Infectiepreventie en/of Klinische Pathologie.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Als niet al het weefsel wordt gebruikt voor microscopisch onderzoek (bijvoorbeeld weefsel verkregen bij een grotere operatie), wordt dit lichaamsmateriaal na 3 maanden vernietigd volgens geldende regelgeving. Microscopische preparaten en in paraffine ingebed weefselmateriaal worden gearchiveerd. Dit kan gebruikt worden voor primair of uitgesteld primair gebruik om diagnoses te stellen. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, wordt overgebleven lichaams- of weefselmateriaal soms gebruikt voor:

  • wetenschappelijke doeleinden;
  • het verbeteren van onderzoeksmethoden;
  • lesmateriaal voor nieuwe en toekomstige medewerkers.

In de wet wordt dit 'nader gebruik' genoemd. Dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ is alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerd materiaal. Het gebruik van deze materialen gebeurt anoniem. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is te achterhalen dat het materiaal van u afkomstig is. Als het belangrijk is dat uw persoonsgegevens wel kenbaar blijven, wordt altijd uw toestemming gevraagd.
'Nader gebruik' is alleen door de wet toegestaan bij overgebleven of gearchiveerd materiaal. Er wordt dus nooit, zonder uw toestemming, extra materiaal afgenomen dan nodig is voor het gevraagde onderzoek.

Bewaren lichaamsmateriaal

Cel- en weefselmateriaal dat gebruikt is voor pathologisch (microscopisch) onderzoek wordt binnen de pathologie laboratoria tenminste gedurende 30 jaar bewaard conform richtlijnen van de beroepsgroep en volgens wettelijke bepalingen. Op basis van gearchiveerd materiaal is het mogelijk om ook in een later stadium pathologische diagnoses te stellen, diverse onderzoeken te doen en nieuwe therapieën te ontwikkelen.
Het beheer van het gezamenlijke geautomatiseerde archief van de pathologie laboratoria in Nederland is in handen van PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief).

Bezwaar maken?

Heeft u bezwaar tegen het 'nader gebruik' van uw lichaamsmateriaal? Dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt de verklaring achterin de patiëntenfolder over 'nader gebruik van weefselblokjes voor wetenschappelijk onderzoek' invullen en afgeven (https://pathology.nl/publicaties/voorlichting/):

  • aan de medewerker die lichaamsmateriaal van u afneemt;
  • bij de medewerker bij wie u het meegebrachte materiaal afgeeft.

Wanneer u bezwaar heeft wordt het materiaal zodanig gemarkeerd, dat uw lichaamsmateriaal niet nader wordt gebruikt.

Digitaal bezwaar maken kan ook! Ga naar het bezwaarformulier op de pagina 'Gebruik medische gegevens en lichaamsmateriaal voor onderzoek en onderwijs, geen bezwaar?'

Vragen

Heeft u na het lezen van deze pagina vragen? Neem dan contact op met:

  • Afdeling Klinische Pathologie via tel: (055) 581 82 50
  • Afdeling Klinische Chemie en Hematologie (KCHL) via tel.: (055) 581 1816
  • Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) via tel.: (055) 581 8560

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en voorlichting / folders op de website van:

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten