Overmatig braken tijdens zwangerschap

Sommige zwangere vrouwen hebben last heeft van overmatige misselijkheid en/of braken tijdens uw zwangerschap. Dit wordt hyperemesis gravidarum genoemd.

Wat is hyperemesis gravidarum?

Hoewel er meestal gesproken wordt over ochtendmisselijkheid, is dit een verwarrende term. Vrouwen kunnen over de gehele dag - bij vlagen - misselijk zijn. Sommige vrouwen hebben moeite om te eten. Daarentegen zijn er ook genoeg vrouwen die nergens last van hebben. Ongeveer 70-85% van de zwangeren heeft in de eerste drie maanden in meer of mindere mate last van misselijkheid en soms (vooral ’s morgens) van braken.

Hyperemesis gravidarum is een vorm van braken in de zwangerschap die dusdanig langdurig en ernstig is dat men in het ziekenhuis opgenomen moet worden.De term hyperemesis gravidarum komt uit het Latijn. ‘Hyper’ betekent ‘meer dan normaal’; met ‘emesis’ wordt misselijkheid en braken bedoeld en ‘gravidarum’ betekent zwangerschap. Daarmee wordt precies aangegeven waarom u bent opgenomen; namelijk overmatig braken tijdens uw zwangerschap.

Wat zijn de oorzaken?

Er bestaan verschillende theorieën over de mogelijke oorzaak van hyperemesis gravidarum, maar hoe het precies ontstaat is niet duidelijk. Meerdere factoren kunnen leiden tot overmatig braken in de zwangerschap. Vermoedelijk heeft zwangerschapsbraken te maken met hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap. Ieder mens reageert weer anders op veranderingen in de hormoonhuishouding.

Daarnaast kunnen psychische oorzaken het braken versterken. Ook bij bepaalde lichamelijke factoren, zoals bijvoorbeeld een meerlingzwangerschap, is er een verhoogd risico op hyperemesis gravidarum.

Stress-coping
Het blijkt dat stress de misselijkheid en het braken verergert. Stress is een reactie op een gebeurtenis die als ongewenst ervaren wordt. ‘Stress-coping’ is de manier waarop mensen omgaan met een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Door ‘coping’ kan de onaangename situatie veranderd of opgeheven worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij veel vrouwen met hyperemesis gravidarum de stress veroorzaakt wordt doordat zij bezorgd zijn over de gezondheid van de baby en henzelf, of door de tegenvaller van een vervelend verlopen zwangerschap. Ook onzekerheid en angst over hoe lang het braken gaat duren spelen een rol. Bovendien ervaren sommige vrouwen een schuldgevoel omdat zij menen niet te voldoen aan bepaalde verwachtingen. Ook kunnen mensen uit de omgeving onprettig reageren.

Lichamelijke klachten

De lichamelijk problemen die een ziekenhuisopname noodzakelijk maken zijn het risico op uitdroging of ondervoeding. Dit is aan te tonen via bloedonderzoek. De ervaring leert dat uw baby niet te lijden heeft wanneer u een poosje minder eet en drinkt. Uw lichaam zorgt ervoor dat de baby als eerste krijgt wat hij of zij nodig heeft. De behandeling tijdens uw opname is er dus op gericht om uw eigen conditie te verbeteren.

Ziekenhuisopname

Veel vrouwen met hyperemesis gravidarum zijn overgevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid, licht of geuren. De beste bescherming is om hier rekening mee te houden en deze prikkels waar nodig te vermijden. In het begin van de opname is het belangrijk om rust te houden.

Om uitdroging te voorkomen krijgt u vocht toegediend via een infuus. De arts kan u eventueel medicatie voorschrijven. Wanneer het iets beter gaat, mag u voorzichtig proberen weer wat te drinken en daarna te eten. Begin met wat u lekker vindt. Als u twijfelt, overlegt u dan met de verpleegkundigen. Zij kunnen u goed adviseren. Zolang u zelf niet voldoende vocht en voeding kunt innemen èn binnenhouden blijft u een infuus houden. In sommige gevallen kan er worden besloten dat het voor u noodzakelijk is dat u sondevoeding krijgt. In dat geval krijgt u via de neus een slangetje in de maag waardoor vocht en voedingsstoffen worden gegeven.

Tijdens de opname wordt een echo gemaakt, als dat niet recent gebeurd is. Ook wordt regelmatig bloed geprikt om uw leverfunctie, schildklierfunctie en de electrolyten in het bloed te controleren. Mede afhankelijk daarvan besluit de arts of het infuus moet worden aangevuld met medicatie.

Daarnaast wordt via een vochtbalans bijgehouden wat u precies binnenkrijgt aan vocht en wat u weer uitplast. Op deze manier wordt in de gaten gehouden of u nog uitgedroogd bent. Op een lijst wordt via een zogenaamde voedingsanamnese bijgehouden wat u precies eet. Daarnaast wordt uw gewicht dagelijks bijgehouden.

Downloads

  • Overmatige braken tijdens de zwangerschap (GYNA-579.2) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten