Centres of Excellence

Binnen Gelre ziekenhuizen hebben we vier centres of excellence. Mensen uit heel Nederland komen hier speciaal naartoe vanwege de gespecialiseerde zorg die wij hier aanbieden.

1. Apeldoorns Duizeligheidscentrum

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum is hét landelijk expertisecentrum waar patiënten met duizeligheidsklachten terecht kunnen.

In het ADC werken verschillende disciplines, waaronder KNO-artsen en neurologen, samen. Door deze samenwerking wordt de oorzaak van duizeligheidsklachten beter achterhaald én kunnen we patiënten een gerichte behandeling aanbieden. We helpen hier jaarlijks meer dan 1200 nieuwe patiënten.

Het ADC heeft in 2002 de eerste patiëntenprijs van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gewonnen. Met name de multidisciplinaire samenwerking werd als toonbeeld gezien voor andere ziekenhuizen. Deze multidisciplinaire aanpak wordt nog steeds gehandhaafd en blijkt zeer goed te werken. Onze patiënten gaven ons in het patiëntenwaarderingsonderzoek van 2013 een gemiddeld cijfer van 8,4.

2. Lyme Centrum Apeldoorn

Het Lyme Centrum Apeldoorn (LCA) is één kenniscentrum voor de ziekte van Lyme.

In het LCA werken verschillende specialisten samen aan de diagnose en behandeling van de ziekte volgens de CBO-richtlijn. Doordat specialisten samenwerken en hun kennis bundelen, kan het LCA sneller een mogelijke besmetting vaststellen en een behandelplan opstellen. Ook werkt het LCA samen met diverse organisaties om Lyme effectiever te bestrijden. Daarnaast verricht het centrum wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme.

3. Centrum voor Psychosomatiek

Het Centrum voor Psychosomatiek biedt multidisciplinaire behandelingen aan:

  • patiënten die lijden onder lichamelijke klachten waarbij het moeilijk is een somatische (lichamelijke) oorzaak aan te wijzen;
  • patiënten waarbij de aanwezige klachten ernstiger of langduriger zijn dan op grond van een vastgestelde lichamelijke aandoening te verwachten is. Dit noemen wij SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Voorbeelden hiervan zijn chronische vermoeidheid en chronische pijn.

Het doel van het centrum is de patiënt een nieuw perspectief te bieden. Daarbij gaan wij uit van de overtuiging dat lichaam en psyche aan elkaar verwant zijn en elkaar onderling beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen of beperken van de klachten, het leren omgaan met (rest)klachten of het verbeteren van de mentale conditie.

4. Expertisecentrum Ouderengeneeskunde

Het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde (ECO) is een specialistisch centrum waar expertise en kennis over de beste zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis gebundeld is en wetenschappelijk onderbouwd wordt.

Er is behoefte aan meer en beter wetenschappelijk onderzoek bij oudere patiënten. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen en worden om die reden meestal uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek. En onderzoek is bovendien vaak gericht op het behandelen van één enkele aandoening. De uitkomsten van onderzoek bij gezonde ouderen zijn over het algemeen anders dan bij (jong-)volwassenen met dezelfde aandoening, en naar verwachting lopen de uitkomsten nog verder uiteen bij kwetsbare ouderen of ouderen met meerdere aandoeningen. We weten dus nog onvoldoende wat de beste zorg en behandeling voor ouderen is. Daarnaast zijn ouderen vaak in andere behandeluitkomsten geïnteresseerd, zoals zelfstandig blijven, kwaliteit van leven en het voorkómen van ernstige bijwerkingen.

Het ECO onderzoekt praktische vragen als: 'Welke oudere patiënt kan een bepaalde behandeling doorstaan?' en 'Hoe voorkom je functieverlies tijdens een ziekenhuisopname?' Om dit soort vragen te beantwoorden, koppelt het ECO wetenschappelijk onderzoek aan multidisciplinaire patiëntenzorg.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten